Get Adobe Flash player

Galeria parafialna

Konkurs ?w.Jan Pawe? II w oczach dzieci.

Wspomnienie ?w.Jana Paw?a II

Dzisiaj 15 pa?dziernika po Mszy ?w. wspominali?my pontyfikat ?w. Jana Paw?a II.

Dzi?kuj? za wspln? modlitw? , ?piewanie pie?ni papieskich oraz obejrzenie wspomnie? od narodzin do Pontyfikatu ?w. Jana Paw?a II.

Nabo?e?stwo Fatimskie 2017r.

Dzisiaj 13 pa?dziernika 2017r. uczestniczyli?my w Nabo?e?stwie Fatimskim z okazji 100 rocznicy ostatniego Objawienia Fatimskiego.
Bg zap?a? za wspln? modlitw? !

Suma Odpustowa 2017

Podzi?kowania!

Bardzo dzi?kuj? wszystkim, ktrzy wzi?li udzia? w uroczysto?ciach odpustowych ku czci ?w. Faustyny. Dzi?kuj? Sumi?cie: Ks. Dariuszowi Mazurowi; zjednoczonym si?om ?piewaczym- p. organi?cie, chrowi i zespo?owi m?odzie?owemu; ca?ej s?u?bie liturgicznej: szafarzom, lektorom i ministrantom; panu ko?cielnemu; pocztom sztandarowym i wszystkim uczestnikom za przybycie na uroczysto?ci, mimo fatalnej pogody i wspln? modlitw?. Paniom z Caritasu dzi?kuj? za rozdawanie s?odkich serduszek. Serdeczne podzi?kowanie kieruj? do pa?, ktre przystroi?y ko?ci?; szczeglne podzi?kowanie dla pani Janki Potrawiak za ufundowanie dwch relikwiariw i nowego relikwiarza dla relikwii ?w. Faustyny. Wszystkim wielkie Bg Zap?a? !


Niedziela Palmowa 2017r.

Dzisiejsz? Niedziel? Palmow?(09 kwietnia) rozpocz?li?my najwa?niejszy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym - Wielki Tydzie?.

Więcej artykułów…