Get Adobe Flash player

Og?oszenia Duszpasterskie 15.10.2017r.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. ?wi?tej Faustyny w Plewiskach

Ul. Szkolna 62 tel.:508933911 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.parafiaplewiska.pl Konto bankowe: 68 1090 1362 0000 0001 0055 6336

Og?oszenia Duszpasterskie 15.10.2017r.

1. Dzi? 28 niedziela zwyk?a. Dzi? zbieramy dodatkowe ofiary na potrzeby gospodarcze naszej parafii. Za wszystkie serdeczne Bg Zap?a? !

2. Dzisiaj po Mszy ?w. o godz. 13.15 b?dziemy wspomina? pontyfikat ?w. Jana Paw?a II z racji 39 rocznicy jego wyboru na Stolic? Piotrow?. Zapraszamy wszystkich do wsplnej modlitwy oraz ?piewania pie?ni papieskich.

3. W ?rod? ?wi?to ?w. ?ukasza , ew. Dzie? modlitw za Pracownikw S?u?by Zdrowia.

4. Do ko?ca pa?dziernika codziennie nabo?e?stwo r?a?cowe o godz. 18.00. O godz. 16.40 od poniedzia?ku do pi?tku dla dzieci jedna dziesi?tka r?a?ca.

5. Bardzo dzi?kuj? za sk?adane ofiary na Danin? Diecezjaln?. Z?o?y?o je do tej pory 176 rodzin naszej parafii na 1121 odwiedzonych po kol?dzie. Dzi?kuj? te? za cegie?ki i wp?aty na konto parafialne. Serdeczne Bg Zap?a? !

6. Mo?na sk?ada? WYMIENIANKI ZA ZMAR?YCH. Bardzo prosz?, aby czytelnie zapisa? imiona i nazwiska zmar?ych, oraz na rocznych zaznaczy? godzin? Mszy ?w., przed ktr? mamy si? modli? w ich intencji (8.00 lub 10.30). Wymienianki prosz? sk?ada? w biurze par., w zakrystii lub do skrzynki pod chrem; prosz? nie sk?ada? ich na tac?. Z gry dzi?kuj? za z?o?one przy tej okazji ofiary. Bg Zap?a? !

7. Zbieramy p?ody rolne i ogrodowe, warzywa i owoce dla sistr Klarysek w Ostrowie Wlkp., ktre wspieraj? modlitewnie nasz? parafi?. P?ody mo?na dostarczy? na probostwo, najlepiej przed lub po Mszy ?w.

8. Spotkania kandydatw do bierzmowania odb?d? si? w czwartek 19 pa?dziernika. Kandydaci z kl. 7, ktrzy nie ucz?szczaj? do Szko?y Podstawowej nr 1 w Plewiskach o godz. 18.00, kl. 2 Gimnazjum o godz. 18.30 i kl. 3 gimnazjum o godz. 19.00 w salce na probostwie.

9. Za tydzie? ?wiatowa Niedziela Misyjna i pocz?tek Tygodnia Misyjnego. Zbiera? b?dziemy ofiary na Papieskie Dzie?a Misyjne.