Get Adobe Flash player

Og?oszenia Duszpasterskie 08.10.2017r.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. ?wi?tej Faustyny w Plewiskach

Ul. Szkolna 62 tel.:508933911 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.parafiaplewiska.pl Konto bankowe: 68 1090 1362 0000 0001 0055 6336

Og?oszenia Duszpasterskie 08.10.2017r.

1. Dzi? 27 niedziela zwyk?a. Dzie? Papieski. Po Mszach zbieramy ofiary na Fundusz Dzie?a Nowego Tysi?clecia.

2. Bardzo dzi?kuj? wszystkim, ktrzy wzi?li udzia? w uroczysto?ciach odpustowych ku czci ?w. Faustyny. Dzi?kuj? Sumi?cie: Ks. Dariuszowi Mazurowi; zjednoczonym si?om ?piewaczym- p. organi?cie, chrowi i zespo?owi m?odzie?owemu; ca?ej s?u?bie liturgicznej: szafarzom, lektorom i ministrantom; panu ko?cielnemu; pocztom sztandarowym i wszystkim uczestnikom za przybycie na uroczysto?ci, mimo fatalnej pogody i wspln? modlitw?. Paniom z Caritasu dzi?kuj? za rozdawanie s?odkich serduszek. Serdeczne podzi?kowanie kieruj? do pa?, ktre przystroi?y ko?ci?; szczeglne podzi?kowanie dla pani Janki Potrawiak za ufundowanie dwch relikwiariw i nowego relikwiarza dla relikwii ?w. Faustyny. Wszystkim wielkie Bg Zap?a? !

3. Dzi? zako?czenie konkursu plastycznego dla dzieci; Jan Pawe? II w oczach dzieci. Prace mo?na sk?ada? w zakrystii. Wyniki konkursu b?d? og?oszone w przysz?? niedziel?.

4. Do ko?ca pa?dziernika codziennie nabo?e?stwo r?a?cowe o godz. 18.00. O godz. 16.40 od poniedzia?ku do pi?tku dla dzieci jedna dziesi?tka r?a?ca.

5. W pi?tek 13 pa?dziernika nie b?dzie R?a?ca ani dla dzieci, ani dla doros?ych, tylko po Mszy ?w. NABO?E?STWO FATIMSKIE. Prosz? przynie?? lampiony i ?wiece.

6. Bardzo dzi?kuj? za sk?adane ofiary na Danin? Diecezjaln?. Z?o?y?o je do tej pory 176 rodzin naszej parafii na 1121 odwiedzonych po kol?dzie. Dzi?kuj? te? za cegie?ki i wp?aty na konto parafialne. Serdeczne Bg Zap?a? !

7. Mo?na sk?ada? WYMIENIANKI ZA ZMAR?YCH. Bardzo prosz?, aby czytelnie zapisa? imiona i nazwiska zmar?ych, oraz na rocznych zaznaczy? godzin? Mszy ?w., przed ktr? mamy si? modli? w ich intencji (8.00 lub 10.30). Wymienianki prosz? sk?ada? w biurze par., w zakrystii lub do skrzynki pod chrem; prosz? nie sk?ada? ich na tac?. Z gry dzi?kuj? za z?o?one przy tej okazji ofiary. Bg Zap?a? !

8. Zbieramy p?ody rolne i ogrodowe, warzywa i owoce dla sistr Klarysek w Ostrowie Wlkp., ktre wspieraj? modlitewnie nasz? parafi?. P?ody mo?na dostarczy? na probostwo, najlepiej przed lub po Mszy ?w.

9. Spotkania kandydatw do bierzmowania odb?d? si? w przysz?y czwartek 19 pa?dziernika. Kandydaci z kl. 7, ktrzy nie ucz?szczaj? do Szko?y Podstawowej nr 1 w Plewiskach o godz. 18.00, kl. 2 Gimnazjum o godz. 18.30 i kl. 3 gimnazjum o godz. 19.00 w salce na probostwie.

10.Ofiary na potrzeby gospodarcze naszej parafii zbierane b?d? w przysz?? niedziel?, 15 pa?dziernika. Za wszystkie z gry serdeczne Bg Zap?a? !

11.Zmar? nasz parafianin ?p. Antoni Gmerek z ul. S?onecznej. Msza pogrzebowa we wtorek 10.10. o godz. 12.00. Pogrzeb o 13.30 w Luboniu ul. Armii Pozna?.