Get Adobe Flash player

Og?oszenia Duszpasterskie 01.10.2017r.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. ?wi?tej Faustyny w Plewiskach

Ul. Szkolna 62 tel.:508933911 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.parafiaplewiska.pl Konto bankowe: 68 1090 1362 0000 0001 0055 6336

Og?oszenia Duszpasterskie 01.10.2017r.

1. Dzi? 26 niedziela zwyk?a

2. Dzi? o godz. 15.00 spotkanie z rodzicami ministrantw i ministrantami w salce na probostwie. Wszystkich serdecznie zapraszam !

3. W czwartek 5 pa?dziernika ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ?W. FAUSTYNY naszej patronki. Zapraszam wszystkich parafian i go?ci do udzia?u w SUMIE ODPUSTOWEJ o godz. 18.30 ! Na zako?czenie Mszy ?w. procesja wok? ko?cio?a. Bardzo prosz? o wystawienie pocztw sztandarowych, dziewczyny do niesienia figury MB Fatimskiej, m?odzie? m?sk? do niesienia relikwii ?w. Faustyny, dziewczynki prosz? do sypania kwiatkw. Prosz? przynie?? ?wiece i lampiony, ktre zapalone poniesiemy w procesji. Uroczysto?? zako?czy uczczenie relikwii naszej ?w. Patronki. B?d? s?odkie niespodzianki. Dzie? odpustu jest przede wszystkim dniem duchowego ?wi?ta Wsplnoty Parafialnej. Uczestnicz?c w uroczysto?ciach odpustowych, ka?dy mo?e uzyska? ?ask? odpustu zupe?nego, dlatego wszystkich zapraszam do udzia?u ! Nie b?dzie w tym dniu nabo?e?stwa ani r?a?ca dla dzieci.

4. Od dzi? do ko?ca pa?dziernika codziennie nabo?e?stwo r?a?cowe o godz. 18.00. O godz. 16.40 od poniedzia?ku do pi?tku dla dzieci jedna dziesi?tka r?a?ca. Wszystkich serdecznie zapraszam !

5. Biuro parafialne b?dzie czynne we wtorek do 17.50 i w sobot?.W ?rod? b?dzie nieczynne!

6. We wtorek o godz. 19.00 spotkanie rodzicw dzieci pierwszokomunijnych z firm? Vestimentum w ko?ciele. B?dzie prezentacja alb oraz mo?liwo?? nabycia r?a?cw i ksi??eczek.

7. Po?wi?cenie r?a?cw dzieci komunijnych b?dzie w sobot? na Mszy ?w. o godz. 18.30.

8. Bardzo dzi?kuj? za sk?adane ofiary na Danin? Diecezjaln?. Z?o?y?o je do tej pory 175 rodzin naszej parafii na 1121 odwiedzonych po kol?dzie. Dzi?kuj? te? za cegie?ki i wp?aty na konto parafialne. Serdeczne Bg Zap?a? !

9. W pierwszy pi?tek od godz. 9.00 objazd chorych. Od godz. 16.30 wystawienie Naj?w. Sakr. i adoracja oraz okazja do spowiedzi ?w.

10.W pierwsz? sobot? o godz. 8.00 Msza ?w. ku czci Niep. Serca NMP.

11.W przysz?? niedziel? Dzie? Papieski. Zbirka do puszek na Fundusz Dzie?a Nowego Tysi?clecia. W tym dniu rozprowadza? b?dziemy KREMWKI PAPIESKIE !

12.Przypominam o parafialnym konkursie plastycznym dla dzieci; Jan Pawe? II w oczach dzieci. Termin sk?adania prac zostaje przed?u?ony do przysz?ej niedzieli 8 pa?dziernika. Regulamin wywieszony jest w gablocie i na stronie parafialnej. Prace mo?na sk?ada? w zakrystii.