Get Adobe Flash player

Ważniejsze wydarzenia

Historia Kościoła
i ważniejsze wydarzenia z historii Parafii pw. Świętej Faustyny w Plewiskach


1982Ks. Proboszcz Józef Szydłowski z Komornik rozpoczyna starania o wybudowanie kaplicy i punktu katechetycznego w Plewiskach u zbiegu ulic Szkolnej i Polnej (dziś Fabianowskiej). Projekt, choć zatwierdzony przez Kurię Metropolitalną w Poznaniu nie może zostać zrealizowany…


1988


Ponowne próby Ks. Szydłowskiego postawienia, już tylko, budynku katechetycznego ( w znacznie skromniejszym wymiarze i w innej lokalizacji) także nie doczekały się realizacji…


30 XI 1994Na zakończenie Misji Miłosierdzia Bożego prowadzonych w parafii komornickiej przez Ojca Jezuitę Zdzisława Pałubickiego z Kalisza, Ks. Proboszcz Jerzy Kaźmierczyk przywiózł z Krakowa relikwie Błogosławionej Siostry Faustyny do Komornik;


30 I 1995W świetlicy Remizy Strażackiej w Plewiskach odbyło się zebranie wiejskie z udziałem pana Wójta Mariana Walnego i pana architekta Stanisława Jureko, który przedstawił projekt wstępny kościoła w Plewiskach.
Parafianie z Plewisk podjęli uchwałę o przekazaniu parafii komornickiej 4150 m2. ziemi gromadzkiej za symboliczną złotówkę;


30 I 1996


Został powołany Społeczny Komitet Budowy Kościoła;


25 VI 1996


Ks. Abp Metropolita Poznański Juliusz Paetz nadał tytuł Błogosławionej Faustyny budującemu się kościołowi w Plewiskach w parafii św. Andrzeja Ap. w Komornikach.


11 IV 1997


Wmurowanie pierwszej cegły, pochodzącej z grobowca Siostry Faustyny;


5 X 1998Pierwszy odpust w budującym się kościele (jeszcze bez dachu). W strugach ulewnego deszczu ks. proboszcz Jerzy Kaźmierczyk odprawił Mszę św. a płomienne słowo Boże wygłosił ks. infułat Antoni Ważbiński – Wikariusz Biskupi ds. instytutów życia konsekrowanego;


16 IX 1999Dzień poświęcenia i wmurowania Kamienia Węgielnego w Kościele Błogosławionej Faustyny w Plewiskach. Uroczystościom przewodniczył Jego Ekscelencja ks. abp Juliusz Paetz Metropolita Poznański. Kamień węgielny wmurowany w ścianę kościoła pochodzi z przedwojennego pomnika Serca Jezusowego w Poznaniu i poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 3 czerwca 1997 roku na Placu Adama Mickiewicza w Poznaniu.


30 IV 2000


Ojciec święty Jan Paweł II wyniósł do godności Świętych Siostrę Faustynę patronkę kościoła w Plewiskach;.


10.IX 2000


Uroczysta Msza św. dożynkowa Powiatu Poznańskiego w roku Wielkiego Jubileuszu pod przewodnictwem J. Eks. ks. Bpa Grzegorza Balcerka z udziałem delegacji wszystkich gmin powiatu;


26 VIII 2001


Podczas uroczystej Mszy św. mieszkańcy Plewisk pożegnali proboszcza z Komornik ks. kanonika Jerzego Kaźmierczyka, wyrażając swoją wdzięczność za inicjatywę i realizację budowy kościoła;


28 VIII 2001


Ustanowienie parafii Świętej Faustyny w Plewiskach i jej pierwszego proboszcza ks. Macieja Kuczmę. Uroczystościom przewodniczył Jego Ekscelencja ks. abp Juliusz Paetz Metropolita Poznański;


14 XII 2002


Pierwsza wizytacja kanoniczna Parafii, której dokonał Jego Ekscelencja ks. bp. Marek Jędraszewski;


17 IV 2003


Wielkoczwartkowej Mszy Wieczerzy Pańskiej przewodniczy Jego Ekscelencja ks. bp. Zdzisław Fortuniak;


8 X 2003


Parafianie z Plewisk ( 80 rodzin) wysyłają Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II z okazji 25
lecia Pontyfikatu, ozdobny album z życzeniami i darem modlitwy;


2 XI 2003


Poświęcenie tablicy upamiętniającej mieszkańców Plewisk poległych w czasie ostatnich wojen światowych;


23 XI 2003


Jego Ekscelencja ks. bp. Grzegorz Balcerek udzielił po raz pierwszy w historii Parafii Sakramentu Bierzmowania;


20 VIII 2004


Notarialne przekazanie gruntu Parafii w Plewiskach, na którym stoi kościół, przez parafię w Komornikach;


8 XI 2004


Archidiecezjalna Komisja Budowlana zatwierdza projekt koncepcyjny Domu Parafialnego; rozpoczęcie prac nad projektem budowlanym;


26 XI 2004


Zakończenie budowlanych prac wykończeniowych w zakrystii;


20 V 2005


Jego Ekscelencja ks. abp Stanisław Gądecki po raz pierwszy przebywający w Plewiskach, udzielił młodzieży Sakramentu Bierzmowania;


2-5 X 2005


W 100 lecie urodzin Patronki Triduum modlitewne i Odpust ku czci Świętej Faustyny; rozpoczęcie w Parafii peregrynacji kopi obrazu kanonizacyjnego św. Faustyny;


13 IV 2006


Instalacja w prezbiterium dębowego ołtarza stałego z mensą marmurową
ufundowany przez rodzinę z Plewisk;


27 VIII 2006


Uroczysta Eucharystia dziękczynna za pięć lat istnienia Parafii połączona z parafialnymi dożynkami;


4 X 2006


Poświęcenie nowych cyfrowych organów Opus
15, wyprodukowanych w pracowni holenderskiego koncernu JOHANNUS, ufundowanych przez Państwo Teresę i Włodzimierza Woźniaków;


5 X 2006


Uroczystości odpustowe punktem kulminacyjnym obchodów pięciolecia Parafii. Przy licznym udziale zgromadzonych parafian i gości sumie odpustowej przewodniczył ks. Prałat Aleksy Stodolny;


16 X 2006


Starostwo Powiatowe w Poznaniu wydaje decyzję zatwierdzającą projekt budowlany Domu Parafialnego i udziela pozwolenia na budowę; Projekt powstał w pracowni FORMA w Poznaniu, głównym projektantem Prezes Zarządu Pan dr inż. arch. Jerzy Suchanek.


18 XII 2006


Zakończenie budowlanych prac wykończeniowych chóru, klatki schodowej i pomieszczeń pod wieżą;


18 II 2007


Poświęcenie czternastu rzeźb stacji Drogi Krzyżowej, wykonanych z drewna lipowego przez artystę rzeźbiarza Mariana Glugla z Zakopanego i osadzonych na dębowych „herbach”
ufundowane przez rodzinę z Plewisk;


3 i 6 III 2007

Druga wizytacja kanoniczna Parafii, której dokonał Jego Ekscelencja ks. bp. Grzegorz Balcerek;


15 V 2007


Prace geodezyjne (M. Chmielowski), a następnie wykopy (W. Degórski, W.Mączyński) i zalewanie fundamentów pod Dom Parafialny(Firma Ol
Bud z Komornik);


18 VIII 2007Zakończenie prac budowlanych Domu Parafialnego na tzw. poziomie „0”;


26 VIII 2007


Podczas uroczystości dożynkowych i dziękczynnych z okazji 6 rocznicy powstania Parafii, wmurowanie aktu erekcyjnego i poświęcenie fundamentów Domu Parafialnego, którego dokonał proboszcz Parafii;


16 IX 2007


Zakończenie budowlanych prac wykończeniowych prezbiterium; m.in. nowe pancerne dwuskrzydłowe tabernakulum;


3 X 2007


Zamontowanie prospektu organowego, ufundowanego przez Państwo Teresę i Włodzimierza Woźniaków;


25 XI 2007


W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, poświęcenie figur Pana Jezusa Miłosiernego i Św. Siostry Faustyny, będących zwieńczeniem prac dekoracyjnych prezbiterium. Figury w drewnie lipowym wykonał Marian Glugla z Zakopanego, glob ziemski metaloplastyka Krzysztof Janowicz z Konarzewa ufundowane przez rodzinę z Plewisk;


2 XII 2007

Poświęcenie dwóch nowych konfesjonałów - ufundowane przez rodzinę z Plewisk;


31 III 2008

Wykonanie i montaż kompleksowej zabudowy meblowej w zakrystii;


1 VII 2008
parafię w Plewiskach obejmuje nowy Proboszcz Ks. Roman Turoń;


8 XI 2008
Zakończono pracę nad montażem czterech witraży w prezbiterium;

 

Rok 2009r

 

Styczeń

 

Spotkanie opłatkowe

W styczniu odbyło się spotkanie opłatkowe wszystkich grup duszpasterskich działających w naszej parafii.

 

Kolęda

Kolędowaliśmy przez 29 dni ,przeszliśmy 62 trasy kolędowe, otwartych mieszkań zastaliśmy 923,zamkniętych ok.500(wiele jeszcze niezamieszkałych).

 

Luty

 

Parafialny Bal Karnawałowy

W ostatki odbył się w Remizie parafialny bal karnawałowy na rzecz budowy Domu Parafialnego.

 

Marzec

 

Droga Krzyżowa

Przed świętami Wielkanocnymi ulicami naszej wsi  przeszła parafialna Droga Krzyżowa. Odbyły się także rekolekcje dla dzieci.

 

Stroje dla drużyny piłkarskiej ministrantów

Sponsorem  nowych strojów dla naszych ministrantów jest „Apteka Fabianowska” pani Kamila Wiśniewska, Plewiska ul.Miętowa.Za ufundowanestroje składamy z ministrantami serdeczne podziękowanie! Bóg Zapłać !

 

System monitoringu

Został uruchomiony system monitoringu w liczbie 10 kamer. Zostały zainstalowane w kościele, wokół kościoła, na plac budowy  i przy probostwie.Działa również system przeciwwłamaniowy.

 

Budowa Domu Parafialnego

Rozpoczęliśmy prace przy budowie Domu Parafialnego.

 

 

Wykonanie chodnika

Serdecznie dziękuję za wykonanie chodnika do kościoła firmie : „Waldemar Mączyński’’ i jego parownikom oraz panu Andrzejowi Kaczmarek,Marinowi Kaczmarek ,Marianowi Nowak i Bernardowi Potrawiak ,a także panu Adamowi Kurkowiak  za zakup i przywóz piasku. Bóg Zapłać !

 

Kwiecień

 

Kropielnice

W kruchcie kościoła zostały zamontowane kropielnice,  które zostały wykonane i zamontowane przez pana Sławomira Przydanek.

Figura Św. Antoniego

Została poświęcona  figura  św. Antoniego na Mszy św. w  wielkanocny poniedziałek.

Modlitwa z kanonami Taize

W uroczystość Św.Wojciecha Bpa i M.Gł.Patrona Polski odbyły się spotkania uczestników  w Taize z innych parafii. Oglądaliśmy  film i wysłuchaliśmy prelekcji.

 

Maj

 

Duszpasterstwo rodzin

W naszym kościele spotkaliśmy się z panem Jackiem Pulikowskim  z Duszpasterstwa Rodzin.

 

Festyn Parafialny dla dzieci

31 maja odbył się Festyn parafialny z okazji Dnia dziecka. Przy smacznych darmowych posiłkach bawiliśmy się razem z naszymi pociechami. Zorganizowaliśmy dużo  konkursów dla dzieci wraz z nagrodami. Wszyscy bawili się dobrze !

 

Czerwiec

 

I Komunia Święta

Do I Komunii Świętej przystąpiło 47 dzieci.

 

Chrzty

Zostało ochrzczonych 129 dzieci.

 

Śluby

Odnotowaliśmy 11 ślubów.

 

Pogrzeby

Odbyło się 18 pogrzebów.

 

Koncert

W naszym kościele odbył się już kolejny raz koncert w ramach IV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.

 

Lipiec

 

Pielgrzymka

W lipcu odbyła się pielgrzymka do Lichenia.

 

Sierpień

 

Brama garażowa

Została zrobiona i  zamontowana brama garażowa  przy probostwie.

 

Wrzesień

 

Ornat

Ufundowany został ornat przez Pana Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy.

 

Październik

 

Czuwanie modlitewne

W październiku nasza parafia uczestniczyła na czuwaniu modlitewnym w katedrze.

 

Pielgrzymka

Uczestniczyliśmy  razem z dziećmi, które miały I  Komunię Świętą w pielgrzymce do Sanktuarium MB Ucieczki Grzeszników w  Wieleniu.

 

Grudzień

 

Festyn Mikołajkowy

W dniu Św.Mikołaja odbył się Festyn Mikołajkowy w sali wiejskiej Remiza.

 

 

 

Rok 2010

 

Styczeń

 

Modlitwa

Nowy 2010 rok rozpoczęliśmy wspólnie z pielgrzymami z całej Europy, którzy przybyli do Poznania na Europejskie Spotkanie Młodych „Teze” . Było nocne czuwanie, śpiewy, modlitwy i tańce. Nawiązało się wiele międzynarodowych znajomości.

 

Spotkanie opłatkowe

Spotkanie opłatkowe wszystkich grup duszpasterskich działających w naszej parafii; takie spotkanie odbyło się również pod koniec grudnia. Było łamanie się opłatkiem, życzenia i wspólne kolędowanie.

 

Koncert

W naszym kościele koncertowała Orkiestra Wojsk Lotniczych, która zachwyciła  naszych najmłodszych parafian.

 

Kulig

Wielkim przeżyciem dla wszystkich  był kulig, w którym wzięło udział ok. 100 saneczek.

Zostało również zorganizowane ognisko, które ucieszyło nas wszystkich.

 

Pomoc dla Haiti

W styczniu także pomagaliśmy ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti zbierając ofiary i oddając dla nich krew.

 

Bal karnawałowy

Na zakończenie karnawału bawiliśmy się na parafialnym balu karnawałowym.

 

 

Kolęda

Kolędę przyjęło 1135 rodzin naszej par. Po skończonym kolędowaniu , za zebrane ofiary spłaciliśmy całkowicie dach na Domu Parafialnym.

 

Marzec

Maraton Biblijny

 

Po przeżytych rekolekcjach wielkopostnych wzięliśmy udział, jako parafia  w „Maratonie Biblijnym”. Budujące było to jak wielu parafian zaangażowało się w czytanie Pisma Św.

 

Turniej piłki nożnej

Zorganizowany został dla ministrantów turniej piłki nożnej o puchar proboszcza Plewisk.  Puchar zdobyli nasi ministranci.Brawo !

 

Droga Krzyżowa

Przed świętami Wielkanocnymi ulicami naszej wioski przeszła parafialna Droga Krzyżowa.

Inwestycje

Wiosną został wybudowany wjazd, chodnik i parking przy kościele od ul Fabianowskiej. Tam też zostały zrobione odpływy deszczowe i kanalizacyjne.  Zakupiliśmy też ławki i kosze na śmieci oraz duże donice-klomby. Wzdłuż płotu zostały posadzone drzewka. Wszystko po to, by przy naszym kościele było pięknie, praktycznie i bezpiecznie.

 

Komunia Święta

W maju do I Komunii Świętej  przystąpiło 68 dzieci.

 

Bierzmowanie

Do  bierzmowania przystąpiło  37 osób (młodzieży) naszej parafii.

 

Chrzty

W naszej parafii  odbyło się  118 Chrztów.

 

Pogrzeby

Odbyło się 12 pogrzebów.

 

Śluby

Odbyło się 18 ślubów.

 

Czerwiec

W pierwszą niedzielę czerwca odbył się festyn parafialny z ok. Dnia Dziecka. Było mnóstwo dobrej zabawy, jedzenia i prezentów.

 

 

Koncert

W czerwcu odbył się również  w naszym kościele koncert w ramach   V Ogólnopolskiego  Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.

 

 

Lipiec

 

Pielgrzymka

W lipcu byliśmy z parafialną pielgrzymką na Mazurach a we wrześniu w Łagiewnikach, Wieliczce i Oświęcimiu.

 

Pomoc powodzianom

Pomagaliśmy powodzianom zbierając ofiary ( 6 tys. zł. ) i zboże     (9 ton). Pomagaliśmy także potrzebującym rodzinom naszej parafii zbierając dla nich żywność przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem, oraz artykuły szkolne dla dzieci przed rozpoczęciem Roku Szkolnego. Stałą pomocą z Europejskiego Programu Pomocy PEAD objętych jest 24 rodziny naszej parafii.

 

Opieka duszpasterska

Stałą opieką duszpasterską – objazd chorych w pierwsze piątki  - objętych jest kilkanaście osób chorych i starszych naszej par.

 

Parking parafialny

Udało się wydzierżawić teren przy ul. Fabianowskiej i dzięki ofiarowanym płytom utworzyć tam dodatkowy parking parafialny.

 

Inwestycje

Na większe inwestycje wydaliśmy w tym roku jako parafia  ok. 100 tys. zł. ( Ścianki działowe, drzwi i okna, bramy garażowe, parkingi, odpływy deszczowe i kanalizacyjne  ).

 

Zegar ,Nagrzewnica

Do kościoła została zakupiona nagrzewnica na olej opałowy, którą włączamy przed Mszami św. Dla naszej świątyni został ofiarowany w darze piękny zegar od jednego parafianina.

 

Mikołajki

W grudniu tradycyjnie bawiliśmy się z dziećmi na parafialnych „Mikołajkach”.

 

Instalacja elektryczna

W Domu Parafialnym rozpoczęły się prace przy instalacji elektrycznej.

 

Wikariusz ,Nadzwyczajni Szafarze

W tym roku dla naszej parafii został przydzielony ks. Przemysław jako wikariusz do pomocy w niedziele, przybyło nam też  dwóch  Nadzwyczajnych Szafarzy Najświętszego Sakramentu.

 

 

Rok 2011

Styczeń

Spotkanie opłatkowe

Nowy rok 2011 rozpoczęliśmy spotkaniem opłatkowym w Domu Kultury „Remiza” wszystkich grup duszpasterskich działających w naszej parafii. Łamaliśmy się opłatkiem składając sobie wzajemnie  życzenia oraz śpiewaliśmy kolędy.

 

Msza Święta

Dodaliśmy dodatkową Mszę Św. recytowaną ,bez homilii w niedziele o godz. 13:15  dla wszystkich parafian ,szczególnie dla rodziców i opiekunów najmłodszych dzieci .

 

Balik Przebierańców

W Sali wiejskiej „Remiza” zorganizowaliśmy Balik Przebierańców dla naszych małych parafian. Przy wspaniałej zabawie zbieraliśmy pieniądze na pomoc dla p. Wojtka. Dziękuję p. Alinie za zorganizowanie Baliku oraz wszystkim osobom które pomagały przy tak wspaniałym przedsięwzięciu.

 

Parking parafialny

Przy ogromnej pracy   nieocenionych panów rolników  oddany został do użytku parking parafialny przy ul. Fabianowskiej.

 

Marzec

 

Bierzmowanie

W naszej parafii odbyła się uroczystość Bierzmowania .Głównym celebransem był Ks. Bp. Marek Jędraszewski. Do bierzmowania przystąpiło 38 osób.

 

Kwiecień

 

Czuwanie

Po Mszy Św. wieczornej odbyło się czuwanie z okazji 6 rocznicy śmierci naszego Ojca św. Jana Pawła II. Czuwanie poprowadziła nasza schola parafialna.

Kwiecień

Parafialna Droga Krzyżowa

W kwietniu ulicami Szkolną, Ogrodową i Stawną na plac przy Domu Kultury „Remiza” przeszła Parafialna Droga Krzyżowa.  We wspólnej drodze uczestniczyło wielu naszych parafian .

 

Czuwanie

Przed beatyfikacją Ojca św. Jana Pawła II modliliśmy się na wieczornym czuwaniu.

Czuwanie poprowadził zespół młodzieżowy, zakończyliśmy nasze czuwanie  Apelem Jasnogórskim pod Krzyżem Misyjnym.

 

Prace inwestycyjne

Została ułożona kostka przy Krzyżu misyjnym przez firmę p. Waldemara Mączyńskiego. Został również odnowiony Krzyż .

Maj

 

Koncert

W maju w naszym kościele  odbył się koncert ku czci Matki Boskiej w wykonaniu dziecięcego trio .

Przy akompaniamencie harfy, akordeonu i skrzypiec, usłyszeliśmy najpiękniejsze utwory muzyczne poświęcone Maryi.

 

I Komunia Święta

Do I Komunii Świętej przystąpiło w naszej parafii 70 dzieci.

 

Chrzty

Zostało ochrzczonych 145 dzieci.

 

Śluby

W naszym kościele odbyły się 22 śluby.

 

Pogrzeby

Pożegnaliśmy 10 naszych parafian.

 

Czerwiec

 

III Festyn Parafialny dla dzieci

W niedziele zorganizowaliśmy III Festyn Parafialny dla Dzieci. Uśmiechnięte i szczęśliwe buzie naszych pociech były dla  nas wszystkich najpiękniejszym podziękowaniem i nagrodą za włożony trud, wysiłek i ofiary.

Procesja Bożego Ciała

Ulicami naszej wsi przeszła procesja Bożego Ciała .

 

Koncert

12 czerwca odbył się w naszym kościele co roczny już VI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.

 

Sierpień

 

Dożynki

28 sierpnia odbyła się msza dziękczynna za zebrane plony.

Wrzesień

X Pielgrzymka Parafialna.

We wrześniu wyruszyliśmy z Pielgrzymką Parafialną do  Łagiewnik i Pragi.

 

Parafialne  Jubileuszowe Misje Święte

W naszym kościele odbyły się Parafialne Jubileuszowe Misje święte pod przewodnictwem Misjonarzy Świętej Rodziny.

 

Październik

 

Odpust Ku Czci Świętej Faustyny

Dnia 5 października odbył się w naszej parafii Odpust Ku Czci Św. Faustyny  naszej Patronki-Apostołki Miłosierdzia Bożego. Na zakończenie uroczystej Sumy odpustowej wykonany został jeden z utworów Pop-ORATORIUM „Miłosierdzie Boże”.

 

Odwiedziny

Gościliśmy księdza z Ukrainy ,który głosił słowo Boże i zbierał ofiary na budowę tamtejszego kościoła.

 

Listopad

 

Turniej Halowy Ministrantów o Puchar Proboszcz Plewisk.

W listopadzie odbył się III Turniej Halowy. Zwycięstwo zdobyli nasi ministranci!

 

Świąteczny Jarmark Berlin

21 listopada pojechaliśmy z parafianami  na jednodniowy wyjazd do Berlina na Świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy. .Wolny czas spędziliśmy na pływalni „Tropical Islands”.

 

Święto Niepodległości  koncert

Z okazji Święta Niepodległości po wieczornej Mszy Św. zagrał dla nas Kwintet Orkiestry Reprezentacji Sił Powietrznych „Grandisso”.Wysłuchaliśmy pieśni patriotycznych i ojczyźnianych.

 

Grudzień

Festyn Mikołajkowy

W grudniu odbył się w Domu Kultury „Remiza” Festyn Mikołajkowy dla dzieci. Było dużo radości ,zabawy oraz niespodzianek.

 

Spotkanie Opłatkowe

22 Grudnia w Sali wiejskiej „Remiza” odbyło się spotkanie opłatkowe wszystkich grup duszpasterskich.

 

 

 

Rok 2012

 

Styczeń

Rozpoczęliśmy Nowy 2012 Rok od spotkania opłatkowego wszystkich grup duszpasterskich działających w naszej parafii. Było łamanie się opłatkiem, życzenia i wspólne kolędowanie.

 

Koncert

W  styczniu koncertowała w naszym kościele Orkiestra Wojsk Lotniczych, grając piękne polskie kolędy.

 

Marzec

 

Wizytacja

W marcu odbyła się wizytacja duszpasterska ks. Bpa Zdzisława Fortuniaka.

 

Bierzmowanie

W marcu do sakramentu  bierzmowania przystąpiło 48 osób –młodzieży naszej parafii.

I Komunia Święta

W maju do I Komunii Świętej przystąpiło 80 dzieci.

 

Chrzty

Zostało ochrzczonych 155 dzieci.

 

Śluby

Odnotowaliśmy 14 ślubów.

 

Pogrzeby

Odbyło się 15 pogrzebów.

 

Czerwiec

W pierwszą niedzielę czerwca odbył się festyn parafialny z ok. Dnia Dziecka. Było mnóstwo dobrej zabawy i  jedzenia .

 

Koncert

W czerwcu odbył się w naszym kościele koncert w ramach  VI Ogólnopolskiego  Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.

 

Lipiec

 

Pielgrzymka

W lipcu byliśmy z parafialną pielgrzymką w Bieszczadach, we Lwowie na Ukrainie, na Słowacji a także w  Komańczy, Częstochowie i Wadowicach  a we wrześniu w Łagiewnikach, Krakowie  i Zakopanem.

 

Turnieje piłki nożnej

Nasi ministranci brali udział w kilku turniejach piłki nożnej zdobywając puchary za I miejsca. Wygrali archidiecezjalne eliminacje mistrzostw Polski, a w finałach w Częstochowie zajęli 9 miejsce na 45 zespołów z całego kraju. Wygrali też eliminacje organizowane przez  Misjonarzy i zajęli  2 miejsce w finale ogólnopolskim.  Dla ministrantów i zespołu młodzieżowego  parafia wynajmuje salę sportową w naszej szkole.

 

 

Sierpień

 

Wikariusz

Od 25 sierpnia 2012r. został skierowany do naszej parafii jako wikariusz  ks. Szymon Nowicki, który jest też Duszpasterzem Sportowców Archidiecezji Poznańskiej.  Od tego dnia zamieszkaliśmy w części wikariuszowskiej Domu Parafialnego.

 

Nowe biuro parafialne

Razem z proboszczem zostało przeniesione biuro parafialne

 

Pomieszczenie dla Caritas Parafialna

Caritas Parafialna otrzymała swoje pomieszczenie magazynowo-biurowe.

 

Salka parafialna

Choć jeszcze nie całkowicie wykończona – została uruchomiona salka parafialna. Spotykają się w niej : chór, ministranci, ich rodzice,  młodzież, kandydaci do bierzmowania.

 

Wyjazdy

Zorganizowaliśmy spotkania i  wyjazdy integracyjne dla ministrantów i młodzieży .Odwiedziliśmy Katedrę ,Farę.  Bawiliśmy się na kręglach oraz łyżwach.

 

Pomoc

Pomagaliśmy także potrzebującym rodzinom naszej parafii zbierając dla nich żywność przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem, oraz artykuły szkolne dla dzieci przed rozpoczęciem Roku Szkolnego. Stałą pomocą z Europejskiego Programu Pomocy PEAD objętych jest 25 rodziny naszej parafii. Caritas parafialna wydała w mijającym roku 2329  kg żywności o wartości 6949  zł. rozdała sporo darowanej odzieży i kilka mebli oraz sfinansowała  pobyt 4 dzieci na letnich  koloniach w Kołobrzegu i 1 dziecka w Czarnej.

 

Opieka duszpasterska

Stałą opieką duszpasterską – objazd chorych w pierwsze piątki  - objętych jest kilkanaście osób chorych i starszych naszej par.

 

Wrzesień

Dożynki

1 września odbyła się Msza Święta Dożynkowa w podziękowaniu za udane żniwa i w intencji rolników i ich rodzin.

Misje Parafialne  Odpust

Na przełomie września i października przeżywaliśmy odnowienie jubileuszowych misji parafialnych ,które były pamiątką zeszłorocznych Misji Jubileuszowych. Kazania głosili  Misjonarze św. Rodziny.

 

Październik

 

Odpust Ku Czci Św. Faustyny

W październiku odbył się Odpust Parafialny Ku Czci Św. Faustyny. Uczciliśmy relikwię naszej św. Patronki. Zakończyliśmy uroczystość naszym zwyczajem obdarowując naszych parafian „Serduszkiem Faustyny” odpustowym ciastkiem. Ten dzień odpustu był przede wszystkim dniem duchowego święta naszej wspólnoty.

 

Rekolekcje

Matki Różańcowe i panie z Caritas wyjeżdżają regularnie na rekolekcje.

 

Inwestycje

Na większe inwestycje wydaliśmy w tym roku jako parafia   ponad  150 tys. zł. Mamy też ok. 130 tys. zł. długu.

 

Prace w domu parafialnym

W domu parafialnym zostały wykończone dwa mieszkania dwupokojowe z łazienkami, korytarz, kuchenka, klatka schodowa, drugi korytarz i biuro parafialne.

Został zamontowany piec gazowy i instalacja grzewcza. Strefa mieszkalna i salki zostały ocieplone. Zostały zamontowane rynny i zrobione odpływy deszczowe oraz chodniki. Przy posesji nawieziono ziemię i podniesiono teren oraz zagrodzono. Całość została uporządkowana.

 

Ofiary z dobrego serca

Dla parafii otrzymaliśmy w prezencie podstawę pod mszał, krzesła dla nowożeńców i dwa nowe klęczniki oraz duże szlachetne drzewo. Matki Różańcowe zamówiły i zakupiły nową chorągiew z wizerunkiem MB Bolesnej.  Dzięki życzliwości władz naszej gminy , przy budowie parkingu szkolnego zrobiono też miejsca parkingowe na ziemi parafialnej, co służy wszystkim przyjeżdżającym do szkoły i do kościoła.

 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

 

25 listopada obchodziliśmy uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, panującego w niebie i na ziemi.  To również święto patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Akcji Katolickiej.


Listopad

W listopadzie odbyło się pasowanie Ministrantów.

 

Grudzień

 

W grudniu tradycyjnie bawiliśmy się z dziećmi na parafialnych „Mikołajkach.

 

 

 

Rok 2013

 

Styczeń

W naszej tradycji rozpoczęliśmy  nowy 2013r. spotkaniem opłatkowym w Domu Kultury „Remiza” wszystkich grup duszpasterskich działających w naszej parafii. Łamaliśmy się opłatkiem składając sobie wzajemnie  życzenia oraz śpiewaliśmy kolędy.

 

Koncert

W naszym kościele słuchaliśmy kolęd w  pięknym wykonaniu naszego Parafialnego Zespołu Młodzieżowego.

 

Kolęda

Kolędowaliśmy wspólnie z Ks. Wikariuszem i oo. Misjonarzami Świętej Rodziny, którzy pomagają naszej parafii. Kolędowaliśmy 31 dni .Przeszliśmy 92 trasy kolędowe byliśmy w 1454 mieszkaniach ,spotkaliśmy 4175 parafian.

 

Luty

 

Pomoc Adwokacka

Wprowadziliśmy darmowy dyżur adwokata w zakresie udzielania darmowych porad prawnych dla naszych parafian.

 

Rekolekcje parafialne

Odbyliśmy Rekolekcje Parafialne .Poprowadził je wybitny poznański biblista ks.Prof. Janusz Nawrot .

 

Turniej piłki nożnej

W hali GOSiRu w Komornikach w turnieju piłki nożnej  nasi Ministranci walczyli dzielnie  w Mistrzostwach Archidiecezji .

 

Karnawałowa zabawa parafialna

Zabawa karnawałowa odbyła się w Domu Kultury Remiza .

 

Marzec

 

Wycieczka

Razem z ks.Szymonem odwiedziliśmy miejsce urodzenia naszej Patronki Św. Faustyny, udaliśmy się również do Aquaparku  w Uniejowie.

 

Droga Krzyżowa

Ulicami Szkolną, Ogrodową i Stawną przeszła Droga Krzyżowa kończąc na placu Domu Kultury .

 

Triduum Paschalne

Mogliśmy przeżywać  Triduum Paschalne, w czasie którego  wspominaliśmy  mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego. Wielki Piątek to Dzień Krzyża - odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej. Wielka Sobota to dzień ciszy i oczekiwania. Wielkanoc - Noc Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się już w sobotę, po zachodzie słońca.

 

Bierzmowanie

W naszej parafii odbyła się uroczystość Bierzmowania .Głównym celebransem był Ks. Bp. Grzegorz Balcerek. Do bierzmowania przystąpiło 30 osób- młodzież naszej parafii.

 

Kwiecień

 

Ministranci

Pasowaliśmy nowych ministrantów w naszej parafii.

 

Maj

 

Jubileusz

22 maja w Katedrze odbył się Jubileusz 25 rocznicy święceń kapłańskich. Wśród jubilatów był nasz ks. Proboszcz Roman Turoń.

 

Boże Ciało

Po Mszy Świętej  o godz. 10:00  przeszła procesja z Najświętszym Sakramentem  ulicami Fabianowską, Kolejową, Grunwaldzką i Szkolną. Udział we wspólnej modlitwie i drodze wzięli  : poczty sztandarowe, dziewczęta niosące figurę Matki Bożej Fatimskiej ,chłopcy niosący relikwię Św. Faustyny, Matki Różańcowe, dziewczynki sypiące kwiatki i parafianie.

 

I Komunia Święta

W maju do I Komunii Świętej przystąpiło 40 dzieci.

 

Chrzty

Zostało ochrzczonych 186 dzieci.

 

Śluby

Odnotowaliśmy 13 ślubów.

 

Pogrzeby

Odbyło się 25 pogrzebów.

 

Czerwiec

 

Akademickie Koło Misjologiczne

Gościliśmy w naszej parafii studentów z Akademickiego Koła Misjologicznego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studenci opowiadali o swoim zaangażowaniu w dzieło misyjne Kościoła, rozprowadzali również cegiełki na uczestnictwo w misji w sierocińcu na Górze Oliwnej  w Jerozolimie.

 

Godzina Adoracji

Z naszą parafią zostaliśmy zaproszeni do Katedry na „Godzinę Adoracji”.

 

Koncert

16 czerwca odbył się w naszym kościele VIII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.

 

Pielgrzymka

W lipcu zorganizowaliśmy pielgrzymkę parafialną do Sanktuarium M.B. w Lourdes,zwiedzając również Genewę i Paryż.

Młodzież naszej parafii uczestniczyła z ks. Wikariuszem Szymonem Nowickim  w Światowych Dniach Młodzieży w Rio de Janeiro w Brazylii.

 

Sierpień

 

Pielgrzymka

Udaliśmy się na jednodniową Pielgrzymkę do Sanktuarium M.B. w Licheniu.

 

Wrzesień

 

Dożynki

1 września odbyła się Msza Święta Dożynkowa w podziękowaniu za udane żniwa i w intencji rolników i ich rodzin.

 

 

Archidiecezjalny Dzień Młodzieży

21 września w Farze na ul.Gołębiej w Poznaniu uczestniczyliśmy w Archidiecezjalnym Dniu Młodzieży.

 

Październik

 

Odpust Ku Czci Św.Faustyny naszej Patronki

5 października jak co roku  odbył się w naszej parafii Odpust Ku Czci Św. Faustyny naszej Patronki-Apostołki Miłosierdzia Bożego przy udziale naszych parafian. Po Mszy Świętej przeszła Procesja Eucharystyczna wokół kościoła. Wychodząc po uroczystości  każdy jak to jest naszym zwyczajem otrzymał odpustowe ciastko „Serduszko Faustyny”.

 

Koncert

19 października odbył się w Domu Kultury „Remiza” koncert naszego Młodzieżowego Zespołu Parafialnego pt. „Muzyczna podróż w czasie”.

 

Listopad

 

Pielgrzymka

W listopadzie udaliśmy się z pielgrzymką do Sanktuarium  Matki Bożej w Częstochowie.

 

Święto Niepodległości

W niedziele 10 listopada  na Mszy Świętej złożyliśmy kwiaty pod tablicą upamiętniającą naszych parafian poległych w czasie I i II Wojny Światowej.

 

Grudzień

 

Festyn Mikołajkowy

 

W Sali wiejskiej „Remiza” jak co roku odbył się Festyn Mikołajkowy dla naszych małych parafian. Uśmiechy dzieci były dowodem dobrej wspólnej  zabawy.

 

 

 

 

2014r.

 

Styczeń

 

Spotkanie opłatkowe

Co rocznie spotkaliśmy się w nowym roku na spotkaniu opłatkowym ze wszystkimi grupami duszpasterskimi naszej parafii :Żywy Różaniec, Caritas, Rada Duszpasterska i Ekonomiczna, Chór,Zespół młodzieżowy i dziecięcy, Ministranci, Kreatywne Matki. Dzieląc się opłatkiem i składając sobie życzenia słuchaliśmy pięknych kolęd.

 

Balik Przebierańców

W sali wiejskiej „Remiza” odbył się Balik Przebierańców dla naszych małych parafian. Podziwialiśmy piękne przebrania dzieci i uczestniczyliśmy w radosnej zabawie.

 

Kolęda

Kolędowaliśmy wspólnie z ks. Wikariuszem Szymonem i oo. Misjonarzami Św. Rodziny. Po raz pierwszy kolędował z nami Rektor Domu na Małoszyńskiej ks. Stanisław. Kolędowaliśmy 36 dni. Przeszliśmy 100 tras kolędowych, byliśmy w 1561 mieszkaniach, spotkaliśmy 5303 parafian.

 

Marzec

 

Kazanie pasyjne

W każdą niedziele Wielkiego Postu odbyły się Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, które wygłaszał ks. Prof. Janusz Nawrot – wybitny poznański biblista.

 

Rekolekcje Parafialne

W naszej parafii odbyły się Rekolekcje Parafialne, które poprowadził ks. Adam Prozorowski, proboszcz z Tarnowa Podgórnego. Tematem wiodącym Rekolekcji było hasło Roku Kościelnego: ”Wierzę w Syna Bożego”.

 

Parafialna Zabawa Karnawałowa

Parafialna zabawa karnawałowa odbyła się w „Ostatki” w Domu Kultury „Remiza”. Dochód z zabawy został przeznaczony na spłatę zadłużenia.

 

Kwiecień

 

9 rocznica śmierci bł. Jana Pawła II

2 kwietnia w ramach obchodów 9 rocznicy śmierci bł. Jana Pawła II po apelu czuwaliśmy ,modląc się w godzinie śmierci na nowo powstałym skwerem przed kościołem.

 

Arturo Mari

3 kwietnia odwiedził nas osobisty fotograf bł. Jana Pawła II Arturo Mari. Uczestniczyliśmy w niezwykle ciekawym wydarzeniu.

 

Bierzmowanie

W naszej parafii odbyła się uroczystość Bierzmowania .Głównym celebransem był Ks. Damian Bryl Do bierzmowania przystąpiło 30 osób-młodzieży.

 

Droga Krzyżowa

Ja jestem Bogiem, stworzenie. Chodź za Mną, idąc Moimi Stacjami Drogi Krzyżowej. Pragnij tylko Mnie przy każdej Stacji, Ja bowiem jestem na każdej z Nich. Niosąc Krzyż uczestniczyliśmy w Parafialnej Drodze Krzyżowej.

 

Odnowienie wieży i fasady kościoła

Dzięki niezwykłemu zaangażowaniu panom Patrykowi, Sebastianowi, Krzysztofowi i Robertowi -naszym strażakom oraz panu Mariuszowi który udostępnił podnośnik została pomalowana wieża i fasada kościoła.

 

Maj

 

I Komunia Święta

Do I Komunii Świętej przystąpiło w naszej parafii 53 dzieci. Odbyła się również I Komunia wczesna

5 i 6 letnich dzieci.

 

Chrzty

Ochrzczono 186 dzieci.

 

Śluby

W naszym kościele ślubowało przyrzeczenie małżeńskie 12 par.

 

Pogrzeby

Pożegnaliśmy w naszej parafii 27 parafian.

 

Odnowienie kaplicy Matki Bożej

Dzięki zaangażowaniu naszej grupy młodzieży Mikołaja, Joanny, Artura i Stanisława została pomalowana kaplica Matki Bożej .

 

Pomnik Św. Jana Pawła II

23 maja Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki Metropolita Poznański odsłonił i poświęcił pomnik bł.Św.Jana Pawła II przed naszym kościołem.

 

Czerwiec

 

Koncert

Jak co roku odbył się koncert w ramach IX Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.

 

Boże Ciało

Ulicami naszej parafii przeszła procesja Bożego Ciała.

 

Sierpień

 

Ołtarz w kaplicy Matki Bożej

Został ufundowany nowy ołtarz do kaplicy Matki Bożej ,który nawiązuje stylowo do ołtarza głównego w naszym kościele.

 

Obraz Św. Judy Tadeusza

Został ufundowany obraz Św. Judy Tadeusza, który znany jest jako niezwykle skuteczny orędownik w sprawach po ludzku beznadziejnych.

 

Ks. Wikariusz

Pożegnaliśmy Ks. Wikariusza Szymona Nowickiego który otrzymał nominację na wikariusza parafii pw. Świętego Krzyża w Szamotułach.

 

Dożynki

31 sierpnia odbyła się Msza Św. Dożynkowa w podziękowaniu za udane żniwa i w intencji rolników i ich rodzin. Po Mszy Św. panie gospodynie poczęstowały naszych parafian pysznymi ciastami.

 

Nowy Ks. Wikariusz

31 sierpnia powitaliśmy w naszej parafii Ks. Rafała Grochowiaka nowego wikariusza.

 

Wrzesień

 

Pielgrzymka

We wrześniu wyruszyliśmy z XIV Pielgrzymką Parafialną do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Odwiedziliśmy również Łagiewniki,Szczyrk i Wadowice. Zwiedziliśmy dom rodzinny Św. Jana Pawła II oraz Małą Pętlę Beskidzką.

 

Październik

 

Odpust Parafialny ku czci Św. Faustyny naszej Patronki

5 października jak co roku odbył się w naszej parafii Odpust Parafialny ku czci Św. Faustyny naszej Patronki. Na zakończenie Mszy Św.przeszła procesja Eucharystyczna wokół kościoła. Uroczystość zakończyliśmy uczczeniem relikwii naszej Św. Patronki. Przy wyjściu z kościoła każdy otrzymał słodki upominek.

 

Listopad

 

Nowa parafia

W dniu 30 listopada na mocy dekretu i mocy kanonu 515 Kodeksu Prawa Kanonicznego została erygowana parafia pod wezwaniem błogosławionego Jerzego Popiełuszki w Plewiskach Proboszczem parafii został mianowany ks.Rafał Grochowiak.

 

Zmiana granic parafii

W dniu 30 listopada na mocy dekretu zostały zmienione granice parafii pw. św.Andrzeja Boboli w Poznaniu i naszej parafii pw. św.Faustyny w Plewiskach.Do parafii zostały włączone ulice: Krzeszowicka,Fabianowska od 167 do 190,Graniczna,Południowa od 53 do końca,Słoneczna,Spokojna,Trzebińska,Zakładowa.

 

 

Wolontariusze

W naszym kościele gościliśmy młodych wolontariuszy misyjnych którzy wyruszyli do Kamerunu,by pomóc najbardziej potrzebującym.

 

 

Rok 2015Styczeń

Nowy rok rozpoczęliśmy od spotkania opłatkowego wszystkich grup duszpasterskich działających w naszej parafii .Spotkanie odbyło się w Domu Kultury „Remiza”. Przy pięknych kolędach ,dzieląc się opłatkiem składaliśmy sobie życzenia.Kolęda

Odwiedziliśmy z wizytą duszpasterską naszych parafian, którzy sobie tego życzyli. Była wspólna modlitwa,poświęcenie mieszkania i błogosławieństwo oraz rozmowa. Kolędę przyjęło ok.1000 rodzin naszej parafii,która została umniejszona o teren przydzielony do nowej parafii pw. Bł. Jerzego Popiełuszko.LutyGorzkie Żale

W lutym i marcu odbyły się Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym ,które głosił ks. Dariusz Mazur -Ojciec Duchowny Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.MarzecRekolekcje Parafialne

W naszej parafii odbyły się Rekolekcje Parafialne, które poprowadził ks. dr. Wojciech Mueller, postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Woźnego.Pomoc Psychologiczna

Zorganizowaliśmy bezpłatne porady psychologiczne dla naszych parafian.Kustodia

Rodzina naszej parafii ufundowała nową kustodię na dużą hostię do przechowywania Najświętszego Sakramentu w tabernakulum. Będziemy jej również używać jako małą monstrancję na niektóre nabożeństwa.

Droga Krzyżowa

Pierwszy raz odbyła się Między- Parafialna Droga Krzyżowa która prowadziła nas do miejsca budowy kaplicy bł. Jerzego Popiełuszko .Rozpoczęła się na placu przy „Remizie” niosąc Krzyż przeszliśmy ulicami Stawna,Ogrodową, Kolejową i Zielarską.Triduum Paschalne

Braliśmy udział w obrzędach Triduum Paschalnego. Adorację poprowadził nasz Zespół Młodzieżowy. Dzięki naszym parafianom zostały zbudowane i przygotowane kaplice adoracji, ufundowane piękne kwiaty, którymi został udekorowany oraz posprzątany kościół .


Kwiecień

 

Ławki

17 kwietnia zostały przywiezione ławki używane w dobrym stanie z kościoła w Kruszewie do naszego kościoła. Zastąpiły one siedzenia kinowe, które zostały rozdane. Demontaż i zamontowanie ławek były możliwe dzięki panom, którzy zgłosili się do pomocy oraz panu, który traktorem umożliwił transport.

 

Tymczasowa Kaplica

Po podziale parafii 25 kwietnia ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki odprawił Mszę Św. w tymczasowej kaplicy bł. Jerzego Popiełuszko na osiedlu Zielarskim ,oraz poświęcił krzyż i plac pod budowę. Od tego czasu są odprawiane regularnie Msze Święte.Grupa Ewangelizacyjna

Gościliśmy w naszej parafii Grupę Ewangelizacyjną. Po Mszy Świętej wieczornej obejrzeliśmy film „Ja Jestem” następnie uczestniczyliśmy w modlitwie. Jest to wyjątkowy film o Jezusie Chrystusie w pełni i prawdziwie obecnym w Eucharystii. Zdjęcia do tego filmu były robione na 5 kontynentach.

MajBierzmowanie

W maju ks.bp.Zdzisław Fortuniak udzielił sakramentu bierzmowania 41 kandydatom spośród młodzieży naszej parafii.I Komunia Święta

Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 98 dzieci,w tym 6 do wczesnej Pierwszej Komunii Świętej.Chrzty

Zostało ochrzczonych 149 dzieci.Śluby

Przysięgę małżeńską wypowiedziało 18 małżeństw.Pogrzeby

Pożegnaliśmy 24 naszych parafian.Wspólnota Przymierza Miłosierdzia

W naszym kościele młodzież ze wspólnoty Przymierza Miłosierdzia dzieliła się swoim doświadczeniem misyjnym,zbierając środki na kolejny wyjazd na misje do Ugandy.CzerwiecWizyta Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My”

Gościliśmy przedstawicieli Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My”.Zajmuje się ono pomocą dla ubogich krajów z Południa. Przedstawiciele zapoznali nas ze swoją działalnością .W myśl Św. Jana Pawła II „ Nie możemy być szczęśliwi inaczej,jak tylko wszyscy razem ,nigdy zaś jedni kosztem drugich”Boże Ciało

Po Mszy Świętej w procesji Bożego Ciała ulicami wsi przeszły wspólnie dwie nasze Parafie .Ołtarze przygotowały kobiety,mężczyźni,młodzież oraz ministranci z rodzicami.Koncert

W niedziele jak co roku odbył się X Ogólnopolski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.Sierpień

 

Pielgrzymka

W sierpniu z okazji 110 rocznicy urodzin Św. Faustyny zorganizowaliśmy pielgrzymkę do miejsca narodzin i chrztu naszej Św. Patronki.Po wizycie w Głogowcu i Świdnicach Warckich odwiedziliśmy również Sanktuarium w Licheniu.Plac Zabaw

W sierpniu został poświęcony nowy plac zabaw dla dzieci przy ulicy Szkolnej .Plac ten wygrali w konkursie nasi mieszkańcy.Wizyta Misjonarzy Oblatów

Gościliśmy w naszym kościele Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej którzy głosili kazania i rozprowadzali kalendarze na 2016 rok.Dożynki

W sierpniu odprawiona została Msza Święta Dożynkowa w podziękowaniu za udane żniwa i w intencji rolników i ich rodzin.WrzesieńPielgrzymka

Z Pielgrzymką parafialną odwiedziliśmy Sanktuarium w Łagiewnikach,zwiedziliśmy Kraków oraz Częstochowę.Poświęcenie figury Św. Michała Archanioła

W święto Św. Archaniołów Michała, Gabriela, Rafała na mszy świętej została poświęcona figura Św. Michała Archanioła, która została ofiarowana naszej parafii.

PaździernikObraz Św. Józefa

W październiku gościliśmy obraz Św. Józefa ,który peregrynuje po naszej Archidiecezji. Powitaliśmy obraz przy naszym kościele uroczyście go wprowadzając. Odmówiliśmy wspólnie różaniec i zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim. W uroczystościach pomagali strażacy w asyście samochodu -kaplicy,służba liturgiczna,poczty sztandarowe,chór,zespół dziecięcy,osoby niosące figurę M.B Fatimskiej i relikwie Św. Faustyny ,dziewczynki sypiące kwiatki.Odpust Parafialny ku czci Świętej Faustyny naszej Patronki

4 października odbył się w naszej parafii Odpust Parafialny ku czci Św. Faustyny naszej Patronki. Na zakończenie Mszy Św. przeszła procesja Eucharystyczna wokół kościoła. Uroczystość zakończyliśmy uczczeniem relikwii naszej Św. Patronki. Przy wyjściu z kościoła każdy otrzymał słodki upominek.ListopadWarsztaty

Klub Kreatywnych Matek zorganizował bezpłatne rodzinne warsztaty w salce na plebanii dla naszych parafian pod hasłem „Moja przygoda z szyciem” i „Świąteczne przygotowania”.

 

 

Dzień Niepodległości

Nasz parafialny Chór po Mszy Świętej wykonał koncert poświęcony obchodom rocznicy Dnia Niepodległości.Inwestycje i ofiary

W prezencie dla kościoła otrzymaliśmy nową pozłacaną monstrancję oraz kustodię do przechowywania Najświętszego Sakramentu. Poprzednią podarowaliśmy nowej parafii .Zostały również zamontowane dodatkowe nowe kolumny nagłośnieniowe firmy Rduch 10 szt. oraz nowy wzmacniacz 400 watowy ,poprzedni również został ofiarowany dla nowej parafii.. Dodatkowo 4 mikrofony bezprzewodowe z nadajnikami.
Pomoc

Pomagaliśmy naszym potrzebującym rodzinom naszej parafii zbierając dla nich żywność przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem, oraz artykuły szkolne przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Braliśmy udział w akcji pomocy dla Nepalu ,akcji „Opatrunek na ratunek”.Pomagaliśmy zebrać pieniądze na bardzo drogie leki dla Mateusza chorego na nowotwór złośliwy mięśnia pod łopatkowego. Zbieraliśmy także płody rolne i ogrodowe dla sióstr Klarysek Kapucynek w Ostrowie Wielkopolskim, które modlą się za wszystkich naszych parafian.Rok 2016

 

Styczeń

 

Spotkanie opłatkowe

Nowy rok tradycyjnie rozpoczęliśmy od spotkania opłatkowego wszystkich grup duszpasterskich działających w naszej parafii .Były życzenia,wspólne łamanie się opłatkiem ,kawa,ciasto oraz śpiewanie kolęd

 

Jasełka

6 stycznia w naszym kościele odbyły się „Jasełka”zagrane przez naszych małych parafian.

 

Koncert

W naszym kościele gościł chór „Hasło” z Poznania,który śpiewał najpiękniejsze kolędy.

 

Kolęda

W tym roku odwiedziliśmy z wizytą duszpasterską naszych parafian ,którzy sobie tego życzyli. Była wspólna modlitwa,poświęcenie mieszkania,błogosławieństwo oraz życzliwa rozmowa.Kolędę przyjęło 1040 rodzin naszej parafii.

 

Marzec

 

Droga Krzyżowa

Ulicami naszej parafii przeszła między-parafialna Droga Krzyżowa. Razem z ks. Proboszczem Rafałem Grochowiakiem i wszystkimi parafianami uczestniczącymi rozpoczęliśmy drogę niosąc Krzyż od kaplicy bł .Jerzego Popiełuszko kończąc na placu przy Domu Kultury „Remiza”.

 

Rekolekcje

W naszej parafii uczestniczyliśmy w jednodniowych rekolekcjach „Mój Anioł i ja...czyli jak zaprzyjaźnić się ze swoim Aniołem Stróżem”Rekolekcje prowadziła Siostra Katarzyna ze zgromadzenia Sióstr od Aniołów.

 

Bierzmowanie

W uroczystość Św. Józefa Oblubieńca w naszej parafii odbyło się Bierzmowanie. Szafarzem sakramentu był ks. bp. Zdzisław Fortuniak ,który udzielił sakramentu bierzmowania 25 kandydatom spośród młodzieży .Wigilia Paschalna

W naszym kościele podczas Triduum Paschalnego odbyła się liturgia sprawowana w noc Zmartwychwstania Pańskiego,która stanowi integralną i najważniejszą jego część , dorocznej uroczystości, w czasie której celebrujemy Misterium paschalne.Kwiecień

 

Koncert

Z okazji Święta Miłosierdzia odbył się w naszym kościele koncert Muzyków Orkiestry Polskiego Radia Amadeus.

Maj

 

Obraz Św. Józefa

Dla naszego kościoła został ufundowany obraz Św. Józefa. Fundatorką jest nasza najstarsza parafianka pani Regina Gwóźdź. Pani Regina lat 95 zawarła związek małżeński w
1940 roku właśnie przed tym obrazem w Sanktuarium w Kaliszu i funduje obraz w podziękowaniu za wszystkie łaski otrzymane od Pana Boga. Obraz na wzór obrazu z Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu namalował artysta malarz Andrzej Hamera, również nasz parafianin. Uroczyste poświęcenie obrazu odbyło się 5 maja 2016r. w Kaliszu, gdzie udaliśmy się z pielgrzymką .

 

Nabożeństwo Fatimskie

W maju uczestniczyliśmy w Nabożeństwie Fatimskim.

I Komunia Święta

 

Do I komunii Świętej w naszej parafii przystąpiło 112 dzieci.

Chrzty

Zostało ochrzczonych 166 dzieci.

Śluby


Przysięgę małżeńską zawarło 18 małżeństw.Pogrzeby


Pożegnaliśmy 19 naszych parafian.

Czerwiec

 

Koncert

W naszym kościele odbył się koncert w ramach XI Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej .

 

Przymierze Miłosierdzia

W naszej parafii gościliśmy grupę misyjną „Przymierze Miłosierdzia”.Grupa ta opowiadała o celach swoich misji a po Mszach Świętych zbierała ofiary na wyjazd na misje.

Lipiec

Katechezy przedmałżeńskie

W lipcu w naszym kościele odbył się cykl katechez przedmałżeńskich .Podczas prelekcji zostały omówione najistotniejsze zagadnienia życia małżeńskiego.

Sierpień

 

Dożynki

27 sierpnia na Mszy Świętej Dożynkowej dziękowaliśmy za zebrane plony i modliliśmy się w intencji rolników i ich rodzin.PaździernikRekolekcje o Miłosierdziu Bożym

W niedzielę 2 października rozpoczęliśmy Rekolekcje o Miłosierdziu Bożym, jako przygotowanie do odpustu parafialnego. Rekolekcje wygłosił ks. Grzegorz Mączka z diec. Kaliskiej. Po wieczornej Mszy Świętej odmówiliśmy wspólną modlitwę wielbienia. Modlitwie towarzyszył zespół muzyczny z Kalisza.Odpust Parafialny ku czci Świętej Faustyny naszej Patronki

5 października odbył się w naszej parafii Odpust Parafialny ku czci Św. Faustyny naszej Patronki. Mszę celebrował ks. Grzegorz Mączka .Na zakończenie Mszy Św. przeszła procesja Eucharystyczna wokół kościoła. Uroczystość zakończyliśmy uczczeniem relikwii naszej Św. Patronki. Przy wyjściu z kościoła każdy otrzymał słodki upominek.
PielgrzymkaPrzemierzając Ziemię Świętą wędrowaliśmy śladami Jezusa. Staliśmy w Betlejemskiej Grocie Narodzenia,chodziliśmy ,pływaliśmy i jeździliśmy tam gdzie On przebywał przez całe swoje życie, w trakcie jego nauki w Galilei i w Jerozolimie. Odprawiliśmy Drogę Krzyżową .W wodach Jordanu odnowiliśmy swoje przyrzeczenia chrzcielne. Codziennie uczestniczyliśmy w Mszach Świętych odprawianych w cudownych miejscach w których ofiarowaliśmy również modlitwę za naszych Parafian .Pielgrzymka ta była cudowną katechezą która wpisała się w nasze całe życie. Każda czytana Ewangelia podczas Mszy Świętej będzie niezapomnianym powrotem do miejsc które nawiedziliśmy .

Listopad

Koncert

W naszym kościele odbył się koncert, który zorganizowało Stowarzyszenie im.Jadwigi Kaliszewskiej.

Święto Niepodległości

Z okazji Święta Niepodległości po Mszy Świętej Wieczornicę poprowadzili Harcerze z Czternastego Szczepu Harcerskiego „Czternastka”, którzy od pewnego czasu działają w Plewiskach i stawiają sobie za cel upamiętnienie Polskich Bohaterów i przygotowują występy artystyczne związane z Polską historią .


Grudzień


Warsztaty plastyczne

W grudniu odbyły się warsztaty plastyczne dla dzieci na probostwie. Dzieci wykonały piękne choinki oraz złote aniołki


 

Poświęcenie samochodu dla Straży Pożarnej

W grudniu został poświęcony samochód, który otrzymała nasza Straż pożarna w Plewiskach.
Obraz Świętej Rity

Dla naszej parafii został ufundowany obraz Świętej Rity .Święta Rita niewątpliwie była osobą godną podziwu, gdyż doświadczywszy różnych sytuacji życiowych potrafiła stawić im czoła w duchu pokory i miłości. Wszędzie starała się wprowadzać pokój, stawała się lekarstwem dla zwaśnionych i skłóconych.

Roraty, ubieranie kościelnej choinki

Przez całe roraty dzieci przynosiły do kościoła roratnie serduszka z dobrymi uczynkami,które zrobiły w ciągu dnia .Po zakończeniu Mszy Świętej odbyło się losowanie i dzieci mogły zabrać figurki Matki Bożej by w domu zmówić wspólną modlitwę wraz z rodziną. W ostatni dzień rorat dzieci ubrały naszą kościelną choinki roratnimi serduszkami .


Pomoc

Przez 2016 rok braliśmy udział w akcjach pomocy dla poszkodowanych w wojnie na Ukrainie,Charytatywna Tytka i Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Zbieraliśmy również płody rolne dla sióstr Klarysek Kapucynek w Ostrowie Wielkopolskim które modlą się za naszą całą parafię. 

 

 

Rok 2017

 

Styczeń

 

Spotkanie opłatkowe

 

Żeby poznać Jezusa trzeba ruszyć się z miejsca i szukać ludzi, w których On mieszka. Tak pisał Ks. Jan Twardowski.

Nasze spotkanie opłatkowe to potwierdziło. Po całym roku przygotowań , wzajemnej pomocy w naszej parafii ,zebraliśmy się wspólnie by w radości podzielić się opłatkiem ,zaśpiewać kolędy i zjeść pyszne słodkości.


 

Koncert

 

W naszym kościele odbył się koncert w wykonaniu naszego chóru ,który zaśpiewał najpiękniejsze kolędy.

 

 

Luty

 

Inwestycje

W lutym zostało zamontowane ogrzewanie ławkowe w naszym kościele oraz został ocieplony Dom Parafialny.


 

MarzecSadzenie drzew

Posadzenie drzewa to pozostawienie po sobie trwałego śladu upamiętnienia człowieka. Zbierając się wspólnie przy kościele , razem wspólnie sadząc drzewka pozostawiliśmy ten ślad .

Rekolekcje parafialne

 

Z rekolekcji parafialnych......

I chodzi o to byśmy usłyszeli w swoim sercu ,,Jezus chce mnie ze sobą wziąć ,Jezus mnie wybiera''.Wtedy pójście za Nim to już nie jest obowiązek ale przywilej ,który otwiera przed nami wspaniałe perspektywy-Jego miłość i przyjaźń!

W naszej parafii odbyły się rekolekcje parafialne które poprowadził ks. Paweł Cholewa Pallotyn .

Duchowa Adopcja Dziecka PoczętegoObchody Dnia Świętości Życia odbyły się 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Na Mszy Świętej o godz. 10:00 złożone zostało przyrzeczenie adopcyjne czyli Duchową Adopcję Dziecka Poczętego,która jest wyrażona modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy,okres wzrostu dziecka w łonie matki .Na koniec liturgii nastąpiło specjalne błogosławieństwo kobiet w ciąży.

W kościele została wyłożona Księga Pamiątkowa, do której wpisali się Ci wszyscy chętni, którzy podjęli się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.Droga KrzyżowaPanie Jezu Chryste Odkupicielu, oto jestem!(...)Chcę podążać Twoimi śladami z pewnością, że wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia i że jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?.......

Ulicami naszej parafii przeszła między-parafialna Droga Krzyżowa .


 

 

Kwiecień

 

12 rocznica śmierci Św. Jana Pawła II

W niedzielę 2 kwietnia minęła 12 rocznica śmierci Św. Jana Pawła II. Spotkaliśmy się wszyscy wspólnie z obu parafii na skwerze przy jego pomniku, w godzinie jego śmierci o 21:37. Dziękując Bogu za dar jego świętego życia ,modliliśmy się w intencji naszej Ojczyzny.