Get Adobe Flash player

?wi?to Ofiarowania Pa?skiego 2017r.

Podczas Ofiarowania Jezusa w ?wi?tyni starzec Symeon nazwa? Dzieci? Jezus przyniesione przez rodzicw ?wiat?em na o?wiecenie pogan (?k 2,32)

?wieca jest symbolem ludzkiej duszy, jej ?ycia. Gdy widzimy, jak p?omie? o?ywia i rozja?nia ca?e otoczenie, to jest to dla nas obrazem ja?niej?cego w nas ?wiat?a. Dlatego te? ?wiece stoj? na o?tarzu, tam, gdzie powinny by? ludzkie my?li. Wieczna lampka p?onie przy tabernakulum we dnie i w nocy, przypominaj?c, ?e Bg jest zawsze obecny, nawet gdy ludzie o Nim nie my?l?.

W ?wi?to Ofiarowania Pa?skiego dzieci przyst?puj?ce w tym roku do I Komunii ?wi?tej po raz pierwszy zapali?y ?wiece komunijne.