Get Adobe Flash player

Spotkanie op?atkowe 2017r

Spotkanie op?atkowe 29.01.2017r.

?eby pozna? Jezusa trzeba ruszy? si? z miejsca i szuka? ludzi, w ktrych On mieszka. Tak pisa? Ks. Jan Twardowski.

Dzisiejsze spotkanie op?atkowe to potwierdzi?o. Po ca?ym roku przygotowa? , wzajemnej pomocy w naszej parafii zebrali?my si? wsplnie by w rado?ci

podzieli? si? op?atkiem, za?piewa? kol?dy i zje?? pyszne s?odko?ci.

Bg Zap?a? !