Get Adobe Flash player

Przygotowanie do ?wi?t Bo?ego Narodzenia

Podzi?kowania


W zwi?zku z ogromem prac wykonanych w naszym ko?ciele do ?wiat Bo?ego Narodzenia serdecznie dzi?kuj? nast?puj?cym osobom :
Za pi?kne udekorowane naszego ko?cio?a paniom Krystynie, Arlecie, Ewie, Ma?gosi oraz panom
Andrzejowi ko?cielnemu,Eugeniuszowi, S?awkowi,Arturowi,Marianowi,Dawidowi ,Krystianowi
Za ofiarowane materia?y do dekoracji ??bka firmie Pana ?ukasza.
Za ofiarowane choinek przy o?tarzu dwm rodzinom
Za ofiarowane choinki do ??bka Panu Tadeuszowi.
Za przewz,ustawienie i opraw? choinek Panom z k?ka rolniczego.
Za wszystko serdeczne Bg zap?a?!