Get Adobe Flash player

Porz?dek Mszy ?w i nabo?e?stw.

Porz?dek mszy ?wi?tych*Niedziele i ?wi?ta:8.00, 10.30, 12.00, 13.15, 18.30

w Wielkim Po?cie: 8.00, 10.30, 12.00, 13.15, 17.50

w lipcu nie ma Mszy o 13.15

*?wi?ta(cywilne zniesione): 10.00, 18.30

*Dni powszednie:

W poniedzia?ki i wtorki: 18.30
W ?rody,czwartki,pi?tki i soboty 18.30
W adwencie 18.00
Nabo?e?stwa cotygodniowe*Nowenna do Matki Boskiej Nieustaj?cej Pomocy w ?rod? o godzinie 18.00
Nabo?e?stwa comiesi?czne*Adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu:


I czwartek i I pi?tek miesi?ca 16.30-18.30

W pierwszy czwartek na zako?czenie adoracji nowenna do ?w.Jzefa godz 18.20

*Msza ?w. z aktem wynagradzaj?cym Naj?wi?tszemu Sercu Pana Jezusa:

I pi?tek miesi?ca godzina 18.30


*Msza ?w. z aktem zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi:

I sobota miesi?ca godzina 8.00
Nabo?e?stwa okresowe*Roraty (Adwent): od poniedzia?ku do pi?tku godzina 18.00

W sobot? i niedziel? nie ma rorat tylko msza o g. 18.30

*Droga Krzy?owa (Wielki Post): pi?tek dla dzieci godzina 17.00 dla doros?ych godzina 18.00

*Gorzkie ?ale (Wielki Post): niedziela godzina 17.00

*Codzienna Adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu - sobota przed Niedziel? Mi?osierdzia.

*Nieszpory o Naj?wi?tszym Sakramencie (Oktawa Bo?ego Cia?a), codziennie godzina 18.30

*Majowe oraz Pa?dziernikowe - godzina 18.00

*Czerwcowe - codziennie godzina 19.00

*Fatimskie - 13 maja - godzina 20.00

13 pa?dziernika - godzina 19.00

*Odpust ?w. Faustyny - 5 pa?dziernika