Get Adobe Flash player

Komunia 2017

I Komunia ?w. w roku 2017 (obecnie klasy III) b?dzie mia?a miejsce

Dla klasy A i B 20 V 2017 godz. 13:30

Dla klasy C i D 21 V 2017 godz. 13:30

Dla klasy E i F 27 V 2017 godz. 13:30

Dla klasy G i H - 28 V 2017 godz. 13:30

Dzieci przyst?puj? do I Komunii ?w. w swoich parafiach zamieszkania.

I Komunia ?w. w roku 2018 b?dzie mia?a miejsce

Obecna klasa II A i B -19 maja2018

Klasa II C i D - 20 maj 2018

Klasa II E i F - 26 maj 2018

Klasa II G i H - 27 maj 2018

Dzieci spoza naszej szko?y rodzice wybieraj? termin.