Get Adobe Flash player

Kolory szat liturgicznych

Kolory szat liturgicznych

Wiedza na pewno przydatna ministrantom, a by? mo?e jest te? interesuj?ca dla innych.

Bia?y
Kolor rado?ci i wesela.

 • ?luby i chrzty
 • Okres Bo?ego Narodzenia
 • Okres Wielkanocny
 • ?wi?ta
 • Wspomnienia ?wi?tych i b?ogos?awionych nieb?d?cych m?czennikami

Czerwony
Kolor krlewski - ognia, krwi, mi?o?ci.

 • Uroczysto?ci
 • Wspomnienia ?wi?tych m?czennikw
 • W Niedziel? Palmow?
 • W Wielki Pi?tek

Fioletowy
Kolor pokuty i ?a?oby

 • Adwent
 • Wielki Post
 • Pogrzeby

W niektrych parafiach, przy pogrzebach, zamiast koloru fioletowego u?ywa si? czarnego

Zielony
Kolor ?ycia i nadziei

 • Niedziele i dni powszednie okresu zwyk?ego

Z?oty
Zast?puje pozosta?e kolory szat liturgicznych. U?ywany przy wi?kszych uroczysto?ciach.