Get Adobe Flash player

Modlitwy ministranta

Modlitwy i pie??, ktre powinien zna? ka?dy ministrant:

Modlitwa przed s?u?eniem:
Oto za chwil? przyst?pie do o?tarza Bo?ego, do Boga, ktry rozwesela mi?o?? moj?. Do ?wi?tej przyst?puj? s?u?by. Chc? j? dobrze pe?ni?. Prosz? Ci?, Panie Jezu, o ?ask? skupienia, by my?li moje by?y przy Tobie, by oczy moje by?y zwrcone na o?tarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.


Modlitwa po s?u?eniu:
Bo?e, ktrego dobro? powo?a?a mnie do Twojej s?u?by, spraw, bym u?wi?cony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzie? dzisiejszy i ca?e me ?ycie, szed? tylko drog? zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Hymn ministranta
1. Krluj nam Chryste zawsze i wsz?dzie

To nasze rycerskie has?o.
Ono nas zawsze prowadzi? b?dzie
i ?wieci? jak s?o?ce jasno. /x2

2. Naprzd przebojem m?odzi rycerze,
Do walki z grzechem swej duszy.
Wodzem nam Jezus w Hostii ukryty,
Z nim w bj nasz zast?p wyruszy. /x2

3. Pjdziemy naprzd, naprzd rado?nie,
Podnosz?c w gr? swe czo?a.
Przed nami ?ycie rozkwita w wio?nie,
Odwa?nie, bo Jezus wo?a. /x2