Get Adobe Flash player

Inwestycje w parafii

Instrukcja obs?ugi galerii.

Po klikni?ciu w miniaturk? pojawi si? obraz w pe?nej rozdzielczo?ci. W grnej cz??ci obrazu znajduj? si? dwa przyciski po prawej po najechaniu w odpowiednie miejsce pojawi si? napis "Next" po klikni?ciu w niego wy?wietli si? kolejne zdj?cie. Po lewej stronie w odpowiednim miejscu po najechaniu kursorem myszy pojawi si? napis "Prev" (Previous ang. poprzedni), po klikni?ciu zostaniemy cofni?ci do poprzedniego zdj?cia.

Aby przej?? do nast?pnego zdj?cia mo?na te? klikn?? po prostu w obraz aktualnie ogl?dany.