Get Adobe Flash player

Formularz kontaktowy

Ten formularz s?u?y do kontaktowania si? z administratorem serwisu parafiaplewiska.pl ktrym nie jest ks. Proboszcz.

E-mail do ks. Proboszcza to: parafia.sw.faustyny@wp.pl .

Lub odwied? stron? dotycz?c? kontaktu z parafi?.

Je?li chcia?by? skontaktowa? si? z administratorem poza formularzem kontaktowym wystarczy napisa? na adres e-mail: administracja@parafiaplewiska.pl


Pola zaznaczone * s? wymagane.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maszpozostało znaków.
 
 
 

Wpisz kod ochronny:
...