Chrzest święty

 • I niedziela miesiąca – godzina 10.30
 • III sobota miesiąca – godzina 17.00
 • Rodzice zgłaszają dziecko do Chrztu najpóźniej tydzień przed ustalonym terminem. 
 • Katecheza dla Rodziców i Chrzestnych (obowiązkowa), w czwartek przed pierwszą niedzielą i przed trzecią sobotą miesiąca.

Bierzmowanie

 • Cykl przygotowania trzyletni, obejmuje klasy gimnazjalne
 • Spotkania formacyjne wg. osobnego planu

Spowiedź święta

 • od poniedziałku do soboty – godzina 18.00
 • I czwartek miesiąca – godzina 16.30-17.30 (uczniowie szkoły podstawowej)
 • I piątek miesiąca – godzina 16.30-17.30 (uczniowie szkół ponadpodstawowych)

Sakrament Małżeństwa

 • Udzielany w wszystkie soboty roku z wyjątkiem Wielkiego Postu
 • Zgłaszając chęć zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego (nie później jak na 3 miesiące przed planowanym terminem) należy spełnić wymogi określone Prawem Kanonicznym (więcej czytaj na forum – Prawo Kanoniczne) oraz należy uprzednio uzgodnić z Księdzem Proboszczem termin spotkania w Biurze Parafialnym

Sakrament Chorych

 • Wizyta w domu – I pi?tek miesi?ca od godziny 9.00
 • W nagłych przypadkach – 24 h (telefonicznie 508 933 911 lub osobiście u Ks. Proboszcza)