Historia Kościoła i ważniejsze wydarzenia z historii Parafii pw. świętej Faustyny w Plewiskach

 • 1982 Ks. Proboszcz Józef Szydłowski z Komornik rozpoczyna starania o wybudowanie kaplicy i punktu katechetycznego w Plewiskach u zbiegu ulic Szkolnej i Polnej (dziś Fabianowskiej). Projekt, choć zatwierdzony przez Kurię Metropolitalną w Poznaniu nie może zostać zrealizowany.
 • 1988 Ponowne próby Ks. Szydłowskiego postawienia, już tylko, budynku katechetycznego ( w znacznie skromniejszym wymiarze i w innej lokalizacji) także nie doczekały się realizacji.
 • 30 XI 1994 Na zakończenie Misji Miłosierdzia Bożego prowadzonych w parafii komornickiej przez Ojca Jezuitę Zdzisława Pałubickiego z Kalisza, Ks. Proboszcz Jerzy Kaźmierczyk przywiózł z Krakowa relikwie Błogosławionej Siostry Faustyny do Komornik;
 • 30 I 1995 W świetlicy Remizy Strażackiej w Plewiskach odbyło się zebranie wiejskie z udziałem pana Wójta Mariana Walnego i pana architekta Stanisława Jureko, który przedstawił projekt wstępny kościoła w Plewiskach. Parafianie z Plewisk podjęli uchwałę o przekazaniu parafii komornickiej 4150 m2. ziemi gromadzkiej za symboliczną złotówkę;
 • 30 I 1996 Został powołany Społeczny Komitet Budowy Kościoła;
 • 25 VI 1996 Ks. Abp Metropolita Poznański Juliusz Paetz nadał tytuł Błogosławionej Faustyny budującemu się kościołowi w Plewiskach w parafii św. Andrzeja Ap. w Komornikach.
 • 11 IV 1997 Wmurowanie pierwszej cegły, pochodzącej z grobowca Siostry Faustyny;
 • 5 X 1998 Pierwszy odpust w budującym się kościele (jeszcze bez dachu). W strugach ulewnego deszczu ks. proboszcz Jerzy Kaźmierczyk odprawił Mszę św. a promienne słowo Boże wygłosił ks. infułat Antoni Wałbiński Wikariusz Biskupi ds. instytutów życia konsekrowanego;
 • 16 IX 1999 Dzień poświęcenia i wmurowania Kamienia Węgielnego w Kościele Błogosławionej Faustyny w Plewiskach. Uroczystościom przewodniczył Jego Ekscelencja ks. abp Juliusz Paetz Metropolita Poznański. Kamień węgielny wmurowany w ścianę kościoła pochodzi z przedwojennego pomnika Serca Jezusowego w Poznaniu i poświęcony przez Ojca świętego Jana Pawła II w dniu 3 czerwca 1997 roku na Placu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • 30 IV 2000 Ojciec święty Jan Paweł II wyniósł do godności świętych Siostrę Faustynę patronkę kościoła w Plewiskach;.
 • 10.IX 2000 Uroczysta Msza św. dożynkowa Powiatu Poznańskiego w roku Wielkiego Jubileuszu pod przewodnictwem J. Eks. ks. Bpa Grzegorza Balcerka z udziałem delegacji wszystkich gmin powiatu;
 • 26 VIII 2001 Podczas uroczystej Mszy św. mieszkańcy Plewisk pożegnali proboszcza z Komornik ks. kanonika Jerzego Kaźmierczyka, wyrajając swoją wdzięczność za inicjatywę i realizację budowy kościoła;
 • 28 VIII 2001 Ustanowienie parafii świętej Faustyny w Plewiskach i jej pierwszego proboszcza ks. Macieja Kuczmę. Uroczystościom przewodniczył Jego Ekscelencja ks. abp Juliusz Paetz Metropolita Poznański;
 • 14 XII 2002 Pierwsza wizytacja kanoniczna Parafii, której dokonał Jego Ekscelencja ks. bp. Marek Jędraszewski;
 • 17 IV 2003 Wielkoczwartkowej Mszy Wieczerzy Pańskiej przewodniczy Jego Ekscelencja ks. bp. Zdzisław Fortuniak;
 • 8 X 2003 Parafianie z Plewisk ( 80 rodzin) wysyłają Ojcu witemu Janowi Pawłowi II z okazji 25 lecia Pontyfikatu, ozdobny album z życzeniami i darem modlitwy;
 • 2 XI 2003 Poświęcenie tablicy upamiętniającej mieszkańców Plewisk poległych w czasie ostatnich wojen światowych;
 • 23 XI 2003 Jego Ekscelencja ks. bp. Grzegorz Balcerek udzieli po raz pierwszy w historii Parafii Sakramentu Bierzmowania;
 • 20 VIII 2004 Notarialne przekazanie gruntu Parafii w Plewiskach, na którym stoi kościół, przez parafii w Komornikach;
 • 8 XI 2004 Archidiecezjalna Komisja Budowlana zatwierdza projekt koncepcyjny Domu Parafialnego; rozpoczęcie prac nad projektem budowlanym;
 • 26 XI 2004 Zakończenie budowlanych prac wykończeniowych w zakrystii;
 • 20 V 2005 Jego Ekscelencja ks. abp Stanisław Gądecki po raz pierwszy przebywający w Plewiskach, udzieli młodzieży Sakramentu Bierzmowania;
 • 2-5 X 2005 W 100 lecie urodzin Patronki Triduum modlitewne i Odpust ku czci witej Faustyny; rozpoczęcie w Parafii peregrynacji kopi obrazu kanonizacyjnego w. Faustyny;
 • 13 IV 2006 Instalacja w prezbiterium dębowego ołtarza stałego z mens marmurowa ufundowany przez rodzin z Plewisk;
 • 27 VIII 2006 Uroczysta Eucharystia dziękczynna za pięć lat istnienia Parafii połączona z parafialnymi dożynkami;
 • 4 X 2006 Poświęcenie nowych cyfrowych organów Opus 15, wyprodukowanych w pracowni holenderskiego koncernu JOHANNUS, ufundowanych przez Pastwo Teresę i Włodzimierza Woźniaków;
 • 5 X 2006 Uroczystości odpustowe punktem kulminacyjnym obchodów pięciolecia Parafii. Przy licznym udziale zgromadzonych parafian i gości sumie odpustowej przewodniczy ks. Prałat Aleksy Stodolny;
 • 16 X 2006 Starostwo Powiatowe w Poznaniu wydaje decyzje zatwierdzając projekt budowlany Domu Parafialnego i udziela pozwolenia na budowę; Projekt powstał w pracowni FORMA w Poznaniu, głównym projektantem Prezes Zarządu Pan dr in. arch. Jerzy Suchanek.
 • 18 XII 2006 Zakończenie budowlanych prac wykończeniowych chóru, klatki schodowej i pomieszczeń pod wieżą;
 • 18 II 2007 Poświęcenie czternastu rzeźb stacji Drogi Krzyżowej, wykonanych z drewna lipowego przez artystę rzeźbiarza Mariana Glugla z Zakopanego i osadzonych na dębowych herbach ufundowane przez rodzin z Plewisk;
 • 3 i 6 III 2007 Druga wizytacja kanoniczna Parafii, której dokona Jego Ekscelencja ks. bp. Grzegorz Balcerek;
 • 15 V 2007 Prace geodezyjne (M. Chmielowski), a następnie wykopy (W. Degęrski, W.Mczyski) i zalewanie fundamentów pod Dom Parafialny (Firma OlBud z Komornik);
 • 18 VIII 2007 Zakończenie prac budowlanych Domu Parafialnego na tzw. poziomie 0;
 • 26 VIII 2007 Podczas uroczystości dożynkowych i dziękczynnych z okazji 6 rocznicy powstania Parafii, wmurowanie aktu erekcyjnego i poświęcenie fundamentów Domu Parafialnego, którego dokona proboszcz Parafii;
 • 16 IX 2007 Zakończenie budowlanych prac wykończeniowych prezbiterium; m.in. nowe pancerne dwuskrzydłowe tabernakulum;
 • 3 X 2007 Zamontowanie prospektu organowego, ufundowanego przez Pastwo Teresę i Włodzimierza Woźniaków;
 • 25 XI 2007 W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, poświęcenie figur Pana Jezusa Miłosiernego i w. Siostry Faustyny, będących zwieńczeniem prac dekoracyjnych prezbiterium. Figury w drewnie lipowym wykona Marian Glugla z Zakopanego, glob ziemski metaloplastyka Krzysztof Janowicz z Konarzewa ufundowane przez rodzin z Plewisk; 2
 • XII 2007 Poświęcenie dwóch nowych konfesjonałów – ufundowane przez rodzin z Plewisk;
 • 31 III 2008 Wykonanie i montaż kompleksowej zabudowy meblowej w zakrystii;
 • 1 VII 2008 parafii w Plewiskach obejmuje nowy Proboszcz Ks. Roman Turo;
 • 8 XI 2008 Zakończono pracę nad montażem czterech witraży w prezbiterium;

2009

Styczeń

 • Spotkanie opłatkowe W styczniu odbyło się spotkanie opłatkowe wszystkich grup duszpasterskich działających w naszej parafii
 • Kolęda Kolędowaliśmy przez 29 dni, przeszliśmy 62 trasy kolędowe, otwartych mieszkań zastaliśmy 923, zamkniętych ok.500 (wiele jeszcze niezamieszkałych).

Luty

 • Parafialny Bal Karnawałowy W ostatki odbył się w Remizie parafialny bal karnawałowy na rzecz budowy Domu Parafialnego.

Marzec

 • Droga Krzyżowa Przed świętami Wielkanocnymi ulicami naszej wsi przeszła parafialna Droga Krzyżowa. Odbyły się także rekolekcje dla dzieci.
 • Stroje dla drużyny piłkarskiej ministrantów Sponsorem nowych strojów dla naszych ministrantów jest „Apteka Fabianowska” pani Kamila Wiśniewska, Plewiska ul.Miętowa.Za ufundowane stroje składamy z ministrantami serdeczne podziękowanie! Bóg Zapłać!
 • System monitoringu Został uruchomiony system monitoringu w liczbie 10 kamer. Zostały zainstalowane w kościele, wokół kościoła, na plac budowy i przy probostwie. Działa również system przeciwwłamaniowy.
 • Budowa Domu Parafialnego Rozpoczęliśmy prace przy budowie Domu Parafialnego.
 • Wykonanie chodnika Serdecznie dziękuję za wykonanie chodnika do kościoła firmie : „Waldemar Mączyński” jego parownikom oraz panu Andrzejowi Kaczmarek, Marcinowi Kaczmarek , Marianowi Nowak i Bernardowi Potrawiak ,a także panu Adamowi Kurkowiak za zakup i przywóz piasku. Bóg Zapłać !

Kwiecień

 • Kropielnice W kruchcie kościoła zostały zamontowane kropielnice, które zostały wykonane i zamontowane przez pana Sławomira Przydanek.
 • Figura ?w. Antoniego Została poświęcona figura św. Antoniego na Mszy św. w wielkanocny poniedziałek.
 • Modlitwa z kanonami Taize W uroczystość św.Wojciecha Bpa i M.G .Patrona Polski odbyły się spotkania uczestników w Taize z innych parafii. Oglądaliśmy film i wysłuchaliśmy prelekcji.

Maj

 • Duszpasterstwo rodzin W naszym kościele spotkaliśmy się z panem Jackiem Pulikowskim z Duszpasterstwa Rodzin.
 • Festyn Parafialny dla dzieci 31 maja odbył się Festyn parafialny z okazji Dnia dziecka. Przy smacznych darmowych posiłkach bawiliśmy się razem z naszymi pociechami. Zorganizowaliśmy dużo konkursów dla dzieci wraz z nagrodami. Wszyscy bawili się dobrze !

Czerwiec

 • I Komunia święta Do I Komunii świętej przystapiło 47 dzieci.
 • Chrzty Zostało ochrzczonych 129 dzieci.
 • Śluby Odnotowaliśmy 11 ślubów.
 • Pogrzeby Odbyło się 18 pogrzebów.
 • Koncert W naszym kościele odbył się już kolejny raz koncert w ramach IV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.

Lipiec

 • Pielgrzymka W lipcu odbyła się pielgrzymka do Lichenia.

Sierpień

 • Brama garażowa Została zrobiona i zamontowana brama garażowa przy probostwie.

Wrzesień

 • Ornat Ufundowany został ornat przez Pana Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy.

Październik

 • Czuwanie modlitewne W październiku nasza parafia uczestniczyła na czuwaniu modlitewnym w katedrze.
 • Pielgrzymka Uczestniczyliśmy razem z dziećmi, które miały I Komunię świętą w pielgrzymce do Sanktuarium MB Ucieczki Grzeszników w Wieleniu.

Grudzień

 • Festyn Mikołajkowy W dniu św.Mikołaja odbył się Festyn Mikołajkowy w sali wiejskiej Remiza.

2010

Styczeń

 • Modlitwa Nowy 2010 rok rozpoczęliśmy wspólnie z pielgrzymami z całej Europy, którzy przybyli do Poznania na Europejskie Spotkanie Młodych Teze. Było nocne czuwanie, śpiewy, modlitwy i tańce. Nawiązało się wiele międzynarodowych znajomości.
 • Spotkanie opłatkowe Spotkanie opłatkowe wszystkich grup duszpasterskich działających w naszej parafii; takie spotkanie odbyło się również pod koniec grudnia. Było łamanie się opłatkiem, życzenia i wspólne kolędowanie.
 • Koncert W naszym kościele koncertowała Orkiestra Wojsk Lotniczych, która zachwyciła naszych najmłodszych parafian.
 • Kulig Wielkim przeżyciem dla wszystkich był kulig, w którym wzięło udział ok. 100 saneczek. Zostało również zorganizowane ognisko, które ucieszyło nas wszystkich.
 • Pomoc dla Haiti W styczniu także pomagaliśmy ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti zbierając ofiary i oddając dla nich krew.
 • Bal karnawałowy Na zakończenie karnawału bawiliśmy się na parafialnym balu karnawałowym.
 • Kolęda Kolędę przyjęło 1135 rodzin naszej par. Po skończonym kolędowaniu , za zebrane ofiary spłaciliśmy całkowicie dach na Domu Parafialnym.

Marzec

 • Maraton Biblijny Po przeżytych rekolekcjach wielkopostnych wzięliśmy udział, jako parafia w „Maratonie Biblijnym”. Budujące było to jak wielu parafian zaangażowało się w czytanie Pisma św.
 • Turniej piłki nożnej Zorganizowany został dla ministrantów turniej piłki nożnej o puchar proboszcza Plewisk. Puchar zdobyli nasi ministranci.Brawo !
 • Droga Krzyżowa Przed świętami Wielkanocnymi ulicami naszej wioski przeszła parafialna Droga Krzyżowa.
 • Inwestycje Wiosną został wybudowany wjazd, chodnik i parking przy kościele od ul Fabianowskiej. Tam też zostały zrobione odpływy deszczowe i kanalizacyjne. Zakupiliśmy też ławki i kosze na śmieci oraz duże donice-klomby. Wzdłuż płotu zostały posadzone drzewka. Wszystko po to, by przy naszym kościele było pięknie, praktycznie i bezpiecznie.
 • Komunia święta W maju do I Komunii świętej przystąpiło 68 dzieci.
 • Bierzmowanie Do bierzmowania przystąpiło 37 osób (młodzieży) z naszej parafii.
 • Chrzty W naszej parafii odbyło się 118 Chrztów.
 • Pogrzeby Odbyło się 12 pogrzebów.
 • Śluby Odbyło się 18 ślubów.
 • Czerwiec W pierwszą niedzielę czerwca odbył się festyn parafialny z ok. Dnia Dziecka. Było mnóstwo dobrej zabawy, jedzenia i prezentów.
 • Koncert W czerwcu odbył się również w naszym kościele koncert w ramach V Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.

Lipiec

 • Pielgrzymka W lipcu byliśmy z parafialną pielgrzymką na Mazurach a we wrześniu w Łagiewnikach, Wieliczce i Oświęcimiu.
 • Pomoc powodzianom Pomagaliśmy powodzianom zbierając ofiary (6 tys. zł.) i zboże (9 ton). Pomagaliśmy także potrzebującym rodzinom naszej parafii zbierając dla nich żywność przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem, oraz artykuły szkolne dla dzieci przed rozpoczęciem Roku Szkolnego. Stałą pomocą z Europejskiego Programu Pomocy PEAD objętych jest 24 rodziny naszej parafii.
 • Opieka duszpasterska Stałą opieką duszpasterską objazd chorych w pierwsze piątki – objętych jest kilkanaście osób chorych i starszych naszej par.
 • Parking parafialny Udało się wydzierżawić teren przy ul. Fabianowskiej i dzięki ofiarowanym płytom utworzyć tam dodatkowy parking parafialny.
 • Inwestycje Na większe inwestycje wydaliśmy w tym roku jako parafia ok. 100 tys. zł. (ścianki działowe, drzwi i okna, bramy garażowe, parkingi, odpływy deszczowe i kanalizacyjne).
 • Zegar ,Nagrzewnica Do kościoła została zakupiona nagrzewnica na olej opałowy, którą włączamy przed Mszami św. Dla naszej świątyni został ofiarowany w darze piękny zegar od jednego parafianina.
Zegar
Zegar
Nagrzewnica
 • Mikołajki W grudniu tradycyjnie bawiliśmy się z dziećmi na parafialnych Mikołajkach.
 • Instalacja elektryczna W Domu Parafialnym rozpoczęły się prace przy instalacji elektrycznej.
 • Wikariusz, Nadzwyczajni Szafarze W tym roku dla naszej parafii został przydzielony ks. Przemysław jako wikariusz do pomocy w niedziele, przybyło nam też dwóch Nadzwyczajnych Szafarzy Najświętszego Sakramentu.

2011

Styczeń

 • Spotkanie opłatkowe Nowy rok 2011 rozpoczęliśmy spotkaniem opłatkowym w Domu Kultury Remiza wszystkich grup duszpasterskich działających w naszej parafii. Łamaliśmy się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia oraz śpiewaliśmy kolędy.
 • Msza święta Dodaliśmy dodatkową Mszę św. recytowaną,bez homilii w niedziele o godz. 13:15 dla wszystkich parafian ,szczególnie dla rodziców i opiekunów najmłodszych dzieci .
 • Balik Przebierańców W Sali wiejskiej Remiza zorganizowaliśmy Balik Przebierańców dla naszych małych parafian. Przy wspaniałej zabawie zbieraliśmy pieniądze na pomoc dla p. Wojtka. Dziękuję p. Alinie za zorganizowanie Baliku oraz wszystkim osobom które pomagały przy tak wspaniałym przedsięwzięciu.
 • Parking parafialny Przy ogromnej pracy nieocenionych panów rolników oddany został do użytku parking parafialny przy ul. Fabianowskiej.

Marzec

 • Bierzmowanie W naszej parafii odbyła się uroczystość Bierzmowania. Głównym celebransem był Ks. Bp. Marek Jędraszewski. Do bierzmowania przystąpiło 38 osób.

Kwiecień

 • Czuwanie Po Mszy ?w. wieczornej odbyło się czuwanie z okazji 6 rocznicy śmierci naszego Ojca św. Jana Pawła II. Czuwanie poprowadziła nasza schola parafialna.
 • Parafialna Droga Krzyżowa W kwietniu ulicami Szkolną, Ogrodową i Stawną na plac przy Domu Kultury Remiza przeszła Parafialna Droga Krzyżowa. We wspólnej drodze uczestniczyło wielu naszych parafian.
 • Prace inwestycyjne Została ułożona kostka przy Krzyżu misyjnym przez firmę p. Waldemara Mączyńskiego. Został również odnowiony Krzyż .

Maj

Koncert
W maju w naszym ko?ciele� odby? si? koncert ku czci Matki Boskiej w wykonaniu dzieci?cego trio .
Przy akompaniamencie harfy, akordeonu i skrzypiec, us?yszeli?my najpi?kniejsze utwory muzyczne po?wi?cone Maryi.

I Komunia ?wi?ta
Do I Komunii ?wi?tej przyst?pi?o w naszej parafii 70 dzieci.

Chrzty
Zosta?o ochrzczonych 145 dzieci.

?luby
W naszym ko?ciele odby?y si? 22 ?luby.

Pogrzeby
Po?egnali?my 10 naszych parafian.

Czerwiec

III Festyn Parafialny dla dzieci
W niedziele zorganizowali?my III Festyn Parafialny dla Dzieci. U?miechni?te i szcz??liwe buzie naszych pociech by?y dla� nas wszystkich najpi?kniejszym podzi?kowaniem i nagrod? za w?o?ony trud, wysi?ek i ofiary.

Procesja Bo?ego Cia?a
Ulicami naszej wsi przesz?a procesja Bo?ego Cia?a .

Koncert
12 czerwca odby? si? w naszym ko?ciele co roczny ju? VI Og�lnopolski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.

Sierpie?

Do?ynki
28 sierpnia odby?a si? msza dzi?kczynna za zebrane plony.

Wrzesie?
X Pielgrzymka Parafialna.
We wrze?niu wyruszyli?my z Pielgrzymk? Parafialn? do� ?agiewnik i Pragi.

Parafialne� Jubileuszowe Misje ?wi?te
W naszym ko?ciele odby?y si? Parafialne Jubileuszowe Misje ?wi?te pod przewodnictwem Misjonarzy ?wi?tej Rodziny.

Pa?dziernik

Odpust Ku Czci ?wi?tej Faustyny
Dnia 5 pa?dziernika odby? si? w naszej parafii Odpust Ku Czci ?w. Faustyny� naszej Patronki-Aposto?ki Mi?osierdzia Bo?ego. Na zako?czenie uroczystej Sumy odpustowej wykonany zosta? jeden z utwor�w Pop-ORATORIUM �Mi?osierdzie Bo?e�.

Odwiedziny
Go?cili?my ksi?dza z Ukrainy ,kt�ry g?osi? s?owo Bo?e i zbiera? ofiary na budow? tamtejszego ko?cio?a.

Listopad

Turniej Halowy Ministrant�w o Puchar Proboszcz Plewisk.
W listopadzie odby? si? III Turniej Halowy. Zwyci?stwo zdobyli nasi ministranci!

?wi?teczny Jarmark Berlin
21 listopada pojechali?my z parafianami� na jednodniowy wyjazd do Berlina na ?wi?teczny Jarmark Bo?onarodzeniowy. .Wolny czas sp?dzili?my na p?ywalni �Tropical Islands�.

?wi?to Niepodleg?o?ci� koncert
Z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci po wieczornej Mszy ?w. zagra? dla nas Kwintet Orkiestry Reprezentacji Si? Powietrznych �Grandisso�.Wys?uchali?my pie?ni patriotycznych i ojczy?nianych.

Grudzie?
Festyn Miko?ajkowy
W grudniu odby? si? w Domu Kultury �Remiza� Festyn Miko?ajkowy dla dzieci. By?o du?o rado?ci ,zabawy oraz niespodzianek.

Spotkanie Op?atkowe
22 Grudnia w Sali wiejskiej �Remiza� odby?o si? spotkanie op?atkowe wszystkich grup duszpasterskich.

Rok 2012

Stycze?
Rozpocz?li?my Nowy 2012 Rok od spotkania op?atkowego wszystkich grup duszpasterskich dzia?aj?cych w naszej parafii. By?o ?amanie si? op?atkiem, ?yczenia i wsp�lne kol?dowanie.

Koncert
W� styczniu koncertowa?a w naszym ko?ciele Orkiestra Wojsk Lotniczych, graj?c pi?kne polskie kol?dy.

Marzec

Wizytacja
W marcu odby?a si? wizytacja duszpasterska ks. Bpa Zdzis?awa Fortuniaka.

Bierzmowanie
W marcu do sakramentu� bierzmowania przyst?pi?o 48 os�b �m?odzie?y naszej parafii.

I Komunia ?wi?ta
W maju do I Komunii ?wi?tej przyst?pi?o 80 dzieci.

Chrzty
Zosta?o ochrzczonych 155 dzieci.

?luby
Odnotowali?my 14 ?lub�w.

Pogrzeby
Odby?o si? 15 pogrzeb�w.

Czerwiec
W pierwsz? niedziel? czerwca odby? si? festyn parafialny z ok. Dnia Dziecka. By?o mn�stwo dobrej zabawy i� jedzenia .

Koncert
W czerwcu odby? si? w naszym ko?ciele koncert w ramach� VI Og�lnopolskiego� Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.

Lipiec

Pielgrzymka
W lipcu byli?my z parafialn? pielgrzymk? w Bieszczadach, we Lwowie na Ukrainie, na S?owacji a tak?e w� Koma?czy, Cz?stochowie i Wadowicach� a we wrze?niu w ?agiewnikach, Krakowie� i Zakopanem.

Turnieje pi?ki no?nej
Nasi ministranci brali udzia? w kilku turniejach pi?ki no?nej zdobywaj?c puchary za I miejsca. Wygrali archidiecezjalne eliminacje mistrzostw Polski, a w fina?ach w Cz?stochowie zaj?li 9 miejsce na 45 zespo?�w z ca?ego kraju. Wygrali te? eliminacje organizowane przez� Misjonarzy i zaj?li� 2 miejsce w finale og�lnopolskim.� Dla ministrant�w i zespo?u m?odzie?owego� parafia wynajmuje sal? sportow? w naszej szkole.

Sierpie?

Wikariusz
Od 25 sierpnia 2012r. zosta? skierowany do naszej parafii jako wikariusz� ks. Szymon Nowicki, kt�ry jest te? Duszpasterzem Sportowc�w Archidiecezji Pozna?skiej.� Od tego dnia zamieszkali?my w cz??ci wikariuszowskiej Domu Parafialnego.

Nowe biuro parafialne
Razem z proboszczem zosta?o przeniesione biuro parafialne

Pomieszczenie dla Caritas Parafialna
Caritas Parafialna otrzyma?a swoje pomieszczenie magazynowo-biurowe.

Salka parafialna
Cho? jeszcze nie ca?kowicie wyko?czona � zosta?a uruchomiona salka parafialna. Spotykaj? si? w niej : ch�r, ministranci, ich rodzice,� m?odzie?, kandydaci do bierzmowania.

Wyjazdy
Zorganizowali?my spotkania i� wyjazdy integracyjne dla ministrant�w i m?odzie?y .Odwiedzili?my Katedr? ,Far?. �Bawili?my si? na kr?glach oraz ?y?wach.

Pomoc
Pomagali?my tak?e potrzebuj?cym rodzinom naszej parafii zbieraj?c dla nich ?ywno?? przed Wielkanoc? i Bo?ym Narodzeniem, oraz artyku?y szkolne dla dzieci przed rozpocz?ciem Roku Szkolnego. Sta?? pomoc? z Europejskiego Programu Pomocy PEAD obj?tych jest 25 rodziny naszej parafii. Caritas parafialna wyda?a w mijaj?cym roku 2329� kg ?ywno?ci o warto?ci 6949� z?. rozda?a sporo darowanej odzie?y i kilka mebli oraz sfinansowa?a� pobyt 4 dzieci na letnich� koloniach w Ko?obrzegu i 1 dziecka w Czarnej.

Opieka duszpasterska
Sta?? opiek? duszpastersk? � objazd chorych w pierwsze pi?tki� – obj?tych jest kilkana?cie os�b chorych i starszych naszej par.

Wrzesie?
Do?ynki
1 wrze?nia odby?a si? Msza ?wi?ta Do?ynkowa w podzi?kowaniu za udane ?niwa i w intencji rolnik�w i ich rodzin.


Misje Parafialne� Odpust
Na prze?omie wrze?nia i pa?dziernika prze?ywali?my odnowienie jubileuszowych misji parafialnych ,kt�re by?y pami?tk? zesz?orocznych Misji Jubileuszowych. Kazania g?osili �Misjonarze ?w. Rodziny.

Pa?dziernik

Odpust Ku Czci ?w. Faustyny
W pa?dzierniku odby? si? Odpust Parafialny Ku Czci ?w. Faustyny. Uczcili?my relikwi? naszej ?w. Patronki. Zako?czyli?my uroczysto?? naszym zwyczajem obdarowuj?c naszych parafian �Serduszkiem Faustyny� odpustowym ciastkiem. Ten dzie? odpustu by? przede wszystkim dniem duchowego ?wi?ta naszej wsp�lnoty.

Rekolekcje
Matki R�?a?cowe i panie z Caritas wyje?d?aj? regularnie na rekolekcje.

Inwestycje
Na wi?ksze inwestycje wydali?my w tym roku jako parafia� �ponad� 150 tys. z?. Mamy te? ok. 130 tys. z?. d?ugu.

Prace w domu parafialnym
W domu parafialnym zosta?y wyko?czone dwa mieszkania dwupokojowe z ?azienkami, korytarz, kuchenka, klatka schodowa, drugi korytarz i biuro parafialne.
Zosta? zamontowany piec gazowy i instalacja grzewcza. Strefa mieszkalna i salki zosta?y ocieplone. Zosta?y zamontowane rynny i zrobione odp?ywy deszczowe oraz chodniki. Przy posesji nawieziono ziemi? i podniesiono teren oraz zagrodzono. Ca?o?? zosta?a uporz?dkowana.

Ofiary z dobrego serca
Dla parafii otrzymali?my w prezencie podstaw? pod msza?, krzes?a dla nowo?e?c�w i dwa nowe kl?czniki oraz du?e szlachetne drzewo. Matki R�?a?cowe zam�wi?y i zakupi?y now? chor?giew z wizerunkiem MB Bolesnej.� Dzi?ki ?yczliwo?ci w?adz naszej gminy , przy budowie parkingu szkolnego zrobiono te? miejsca parkingowe na ziemi parafialnej, co s?u?y wszystkim przyje?d?aj?cym do szko?y i do ko?cio?a.

Uroczysto?? Chrystusa Kr�la Wszech?wiata

25 listopada obchodzili?my uroczysto?? Chrystusa Kr�la Wszech?wiata, panuj?cego w niebie i na ziemi. �To r�wnie? ?wi?to patronalne Katolickiego Stowarzyszenia M?odzie?y i Akcji Katolickiej.

Listopad
W listopadzie odby?o si? pasowanie Ministrant�w.

Grudzie?

W grudniu tradycyjnie bawili?my si? z dzie?mi na parafialnych �Miko?ajkach.

Rok 2013

Stycze?
W naszej tradycji rozpocz?li?my� nowy 2013r. spotkaniem op?atkowym w Domu Kultury �Remiza� wszystkich grup duszpasterskich dzia?aj?cych w naszej parafii. ?amali?my si? op?atkiem sk?adaj?c sobie wzajemnie� ?yczenia oraz ?piewali?my kol?dy.

Koncert
W naszym ko?ciele s?uchali?my kol?d w� pi?knym wykonaniu naszego Parafialnego Zespo?u M?odzie?owego.

Kol?da
Kol?dowali?my wsp�lnie z Ks. Wikariuszem i oo. Misjonarzami ?wi?tej Rodziny, kt�rzy pomagaj? naszej parafii. Kol?dowali?my 31 dni .Przeszli?my 92 trasy kol?dowe byli?my w 1454 mieszkaniach ,spotkali?my 4175 parafian.

Luty

Pomoc Adwokacka
Wprowadzili?my darmowy dy?ur adwokata w zakresie udzielania darmowych porad prawnych dla naszych parafian.

Rekolekcje parafialne
Odbyli?my Rekolekcje Parafialne .Poprowadzi? je wybitny pozna?ski biblista ks.Prof. Janusz Nawrot .

Turniej pi?ki no?nej
W hali GOSiRu w Komornikach w turnieju pi?ki no?nej �nasi Ministranci walczyli dzielnie� w Mistrzostwach Archidiecezji .

Karnawa?owa zabawa parafialna
Zabawa karnawa?owa odby?a si? w Domu Kultury Remiza .

Marzec

Wycieczka
Razem z ks.Szymonem odwiedzili?my miejsce urodzenia naszej Patronki ?w. Faustyny, udali?my si? r�wnie? do Aquaparku� w Uniejowie.

Droga Krzy?owa
Ulicami Szkoln?, Ogrodow? i Stawn? przesz?a Droga Krzy?owa ko?cz?c na placu Domu Kultury .

Triduum Paschalne
Mogli?my prze?ywa?� Triduum Paschalne, w czasie kt�rego� wspominali?my� m?k?, ?mier? i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Wielki Czwartek liturgia uobecnia Ostatni? Wieczerz?, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kap?a?stwa s?u?ebnego. Wielki Pi?tek to Dzie? Krzy?a – odprawiana jest Liturgia M?ki Pa?skiej. Wielka Sobota to dzie? ciszy i oczekiwania. Wielkanoc – Noc Zmartwychwstania Pa?skiego rozpoczyna si? ju? w sobot?, po zachodzie s?o?ca.

Bierzmowanie
W naszej parafii odby?a si? uroczysto?? Bierzmowania .G?�wnym celebransem by? Ks. Bp. Grzegorz Balcerek. Do bierzmowania przyst?pi?o 30 os�b- m?odzie? naszej parafii.

Kwiecie?

Ministranci
Pasowali?my nowych ministrant�w w naszej parafii.

Maj

Jubileusz
22 maja w Katedrze odby? si? Jubileusz 25 rocznicy ?wi?ce? kap?a?skich. W?r�d jubilat�w by? nasz ks. Proboszcz Roman Turo?.

Bo?e Cia?o
Po Mszy ?wi?tej� o godz. 10:00� przesz?a procesja z Naj?wi?tszym Sakramentem� ulicami Fabianowsk?, Kolejow?, Grunwaldzk? i Szkoln?. Udzia? we wsp�lnej modlitwie i drodze wzi?li� : poczty sztandarowe, dziewcz?ta nios?ce figur? Matki Bo?ej Fatimskiej ,ch?opcy nios?cy relikwi? ?w. Faustyny, Matki R�?a?cowe, dziewczynki sypi?ce kwiatki i parafianie.

I Komunia ?wi?ta
W maju do I Komunii ?wi?tej przyst?pi?o 40 dzieci.

Chrzty
Zosta?o ochrzczonych 186 dzieci.

?luby
Odnotowali?my 13 ?lub�w.

Pogrzeby
Odby?o si? 25 pogrzeb�w.

Czerwiec

Akademickie Ko?o Misjologiczne
Go?cili?my w naszej parafii student�w z Akademickiego Ko?a Misjologicznego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studenci opowiadali o swoim zaanga?owaniu w dzie?o misyjne Ko?cio?a, rozprowadzali r�wnie? cegie?ki na uczestnictwo w misji w sieroci?cu na G�rze Oliwnej� w Jerozolimie.

Godzina Adoracji
Z nasz? parafi? zostali?my zaproszeni do Katedry na �Godzin? Adoracji�.

Koncert
16 czerwca odby? si? w naszym ko?ciele VIII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.

Pielgrzymka
W lipcu zorganizowali?my pielgrzymk? parafialn? do Sanktuarium M.B. w Lourdes,zwiedzaj?c r�wnie? Genew? i Pary?.
M?odzie? naszej parafii uczestniczy?a z ks. Wikariuszem Szymonem Nowickim� w ?wiatowych Dniach M?odzie?y w Rio de Janeiro w Brazylii.

Sierpie?

Pielgrzymka
Udali?my si? na jednodniow? Pielgrzymk? do Sanktuarium M.B. w Licheniu.

Wrzesie?

Do?ynki
1 wrze?nia odby?a si? Msza ?wi?ta Do?ynkowa w podzi?kowaniu za udane ?niwa i w intencji rolnik�w i ich rodzin.

Archidiecezjalny Dzie? M?odzie?y
21 wrze?nia w Farze na ul.Go??biej w Poznaniu uczestniczyli?my w Archidiecezjalnym Dniu M?odzie?y.

Pa?dziernik

Odpust Ku Czci ?w.Faustyny naszej Patronki
5 pa?dziernika jak co roku� odby? si? w naszej parafii Odpust Ku Czci ?w. Faustyny naszej Patronki-Aposto?ki Mi?osierdzia Bo?ego przy udziale naszych parafian. Po Mszy ?wi?tej przesz?a Procesja Eucharystyczna wok�? ko?cio?a. Wychodz?c po uroczysto?ci� ka?dy jak to jest naszym zwyczajem otrzyma? odpustowe ciastko �Serduszko Faustyny�.

Koncert
19 pa?dziernika odby? si? w Domu Kultury �Remiza� koncert naszego M?odzie?owego Zespo?u Parafialnego pt. �Muzyczna podr�? w czasie�.

Listopad

Pielgrzymka
W listopadzie udali?my si? z pielgrzymk? do Sanktuarium� Matki Bo?ej w Cz?stochowie.

?wi?to Niepodleg?o?ci
W niedziele 10 listopada� na Mszy ?wi?tej z?o?yli?my kwiaty pod tablic? upami?tniaj?c? naszych parafian poleg?ych w czasie I i II Wojny ?wiatowej.

Grudzie?

Festyn Miko?ajkowy

W Sali wiejskiej �Remiza� jak co roku odby? si? Festyn Miko?ajkowy dla naszych ma?ych parafian. U?miechy dzieci by?y dowodem dobrej wsp�lnej� zabawy.

2014r.

Stycze?

Spotkanie op?atkowe
Co rocznie spotkali?my si? w nowym roku na spotkaniu op?atkowym ze wszystkimi grupami duszpasterskimi naszej parafii :?ywy R�?aniec, Caritas, Rada Duszpasterska i Ekonomiczna, Ch�r,Zesp�? m?odzie?owy i dzieci?cy, Ministranci, Kreatywne Matki. Dziel?c si? op?atkiem i sk?adaj?c sobie ?yczenia s?uchali?my pi?knych kol?d.

Balik Przebiera?c�w
W sali wiejskiej �Remiza� odby? si? Balik Przebiera?c�w dla naszych ma?ych parafian. Podziwiali?my pi?kne przebrania dzieci i uczestniczyli?my w radosnej zabawie.

Kol?da
Kol?dowali?my wsp�lnie z ks. Wikariuszem Szymonem i oo. Misjonarzami ?w. Rodziny. Po raz pierwszy kol?dowa? z nami Rektor Domu na Ma?oszy?skiej ks. Stanis?aw. Kol?dowali?my 36 dni. Przeszli?my 100 tras kol?dowych, byli?my w 1561 mieszkaniach, spotkali?my 5303 parafian.

Marzec

Kazanie pasyjne
W ka?d? niedziele Wielkiego Postu odby?y si? Gorzkie ?ale z kazaniem pasyjnym, kt�re wyg?asza? ks. Prof. Janusz Nawrot � wybitny pozna?ski biblista.

Rekolekcje Parafialne
W naszej parafii odby?y si? Rekolekcje Parafialne, kt�re poprowadzi? ks. Adam Prozorowski, proboszcz z Tarnowa Podg�rnego. Tematem wiod?cym Rekolekcji by?o has?o Roku Ko?cielnego: �Wierz? w Syna Bo?ego�.

Parafialna Zabawa Karnawa?owa
Parafialna zabawa karnawa?owa odby?a si? w �Ostatki� w Domu Kultury �Remiza�. Doch�d z zabawy zosta? przeznaczony na sp?at? zad?u?enia.

Kwiecie?

9 rocznica ?mierci b?. Jana Paw?a II
2 kwietnia w ramach obchod�w 9 rocznicy ?mierci b?. Jana Paw?a II po apelu czuwali?my ,modl?c si? w godzinie ?mierci na nowo powsta?ym skwerem przed ko?cio?em.

Arturo Mari
3 kwietnia odwiedzi? nas osobisty fotograf b?. Jana Paw?a II Arturo Mari. Uczestniczyli?my w niezwykle ciekawym wydarzeniu.


Bierzmowanie
W naszej parafii odby?a si? uroczysto?? Bierzmowania .G?�wnym celebransem by? Ks. Damian Bryl Do bierzmowania przyst?pi?o 30 os�b-m?odzie?y.

Droga Krzy?owa
Ja jestem Bogiem, stworzenie. Chod? za Mn?, id?c Moimi Stacjami Drogi Krzy?owej. Pragnij tylko Mnie przy ka?dej Stacji, Ja bowiem jestem na ka?dej z Nich. Nios?c Krzy? uczestniczyli?my w Parafialnej Drodze Krzy?owej.


Odnowienie wie?y i fasady ko?cio?a
Dzi?ki niezwyk?emu zaanga?owaniu panom Patrykowi, Sebastianowi, Krzysztofowi i Robertowi -naszym stra?akom oraz panu Mariuszowi kt�ry udost?pni? podno?nik zosta?a pomalowana wie?a i fasada ko?cio?a.

Maj

I Komunia ?wi?ta
Do I Komunii ?wi?tej przyst?pi?o w naszej parafii 53 dzieci. Odby?a si? r�wnie? I Komunia wczesna
5 i 6 letnich dzieci.

Chrzty
Ochrzczono 186 dzieci.

?luby
W naszym ko?ciele ?lubowa?o przyrzeczenie ma??e?skie 12 par.

Pogrzeby
Po?egnali?my w naszej parafii 27 parafian.

Odnowienie kaplicy Matki Bo?ej
Dzi?ki zaanga?owaniu naszej grupy m?odzie?y Miko?aja, Joanny, Artura i Stanis?awa zosta?a pomalowana kaplica Matki Bo?ej .

Pomnik ?w. Jana Paw?a II
23 maja Ks. Arcybiskup Stanis?aw G?decki Metropolita Pozna?ski ods?oni? i po?wi?ci? pomnik b?.?w.Jana Paw?a II przed naszym ko?cio?em.


Czerwiec

Koncert
Jak co roku odby? si? koncert w ramach IX Og�lnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.

Bo?e Cia?o
Ulicami naszej parafii przesz?a procesja Bo?ego Cia?a.


Sierpie?

O?tarz w kaplicy Matki Bo?ej
Zosta? ufundowany nowy o?tarz do kaplicy Matki Bo?ej ,kt�ry nawi?zuje stylowo do o?tarza g?�wnego w naszym ko?ciele.

Obraz ?w. Judy Tadeusza
Zosta? ufundowany obraz ?w. Judy Tadeusza, kt�ry znany jest jako niezwykle skuteczny or?downik w sprawach po ludzku beznadziejnych.

Ks. Wikariusz
Po?egnali?my Ks. Wikariusza Szymona Nowickiego kt�ry otrzyma? nominacj? na wikariusza parafii pw. ?wi?tego Krzy?a w Szamotu?ach.

Do?ynki
31 sierpnia odby?a si? Msza ?w. Do?ynkowa w podzi?kowaniu za udane ?niwa i w intencji rolnik�w i ich rodzin. Po Mszy ?w. panie gospodynie pocz?stowa?y naszych parafian pysznymi ciastami.

Nowy Ks. Wikariusz
31 sierpnia powitali?my w naszej parafii Ks. Rafa?a Grochowiaka nowego wikariusza.

Wrzesie?

Pielgrzymka
We wrze?niu wyruszyli?my z XIV Pielgrzymk? Parafialn? do Sanktuarium Mi?osierdzia Bo?ego. Odwiedzili?my r�wnie? ?agiewniki,Szczyrk i Wadowice. Zwiedzili?my dom rodzinny ?w. Jana Paw?a II oraz Ma?? P?tl? Beskidzk?.

Pa?dziernik

Odpust Parafialny ku czci ?w. Faustyny naszej Patronki
5 pa?dziernika jak co roku odby? si? w naszej parafii Odpust Parafialny ku czci ?w. Faustyny naszej Patronki. Na zako?czenie Mszy ?w.przesz?a procesja Eucharystyczna wok�? ko?cio?a. Uroczysto?? zako?czyli?my uczczeniem relikwii naszej ?w. Patronki. Przy wyj?ciu z ko?cio?a ka?dy otrzyma? s?odki upominek.

Listopad

Nowa parafia
W dniu 30 listopada na mocy dekretu i mocy kanonu 515 Kodeksu Prawa Kanonicznego zosta?a erygowana parafia pod wezwaniem b?ogos?awionego Jerzego Popie?uszki w Plewiskach Proboszczem parafii zosta? mianowany ks.Rafa? Grochowiak.

Zmiana granic parafii
W dniu 30 listopada na mocy dekretu zosta?y zmienione granice parafii pw. ?w.Andrzeja Boboli w Poznaniu i naszej parafii pw. ?w.Faustyny w Plewiskach.Do parafii zosta?y w??czone ulice: Krzeszowicka,Fabianowska od 167 do 190,Graniczna,Po?udniowa od 53 do ko?ca,S?oneczna,Spokojna,Trzebi?ska,Zak?adowa.


Wolontariusze
W naszym ko?ciele go?cili?my m?odych wolontariuszy misyjnych kt�rzy wyruszyli do Kamerunu,by pom�c najbardziej potrzebuj?cym.


Rok 2015

Stycze?
Nowy rok rozpocz?li?my od spotkania op?atkowego wszystkich grup duszpasterskich dzia?aj?cych w naszej parafii .Spotkanie odby?o si? w Domu Kultury �Remiza�. Przy pi?knych kol?dach ,dziel?c si? op?atkiem sk?adali?my sobie ?yczenia.

Kol?da
Odwiedzili?my z wizyt? duszpastersk? naszych parafian, kt�rzy sobie tego ?yczyli. By?a wsp�lna modlitwa,po?wi?cenie mieszkania i b?ogos?awie?stwo oraz rozmowa. Kol?d? przyj??o ok.1000 rodzin naszej parafii,kt�ra zosta?a umniejszona o teren przydzielony do nowej parafii pw. B?. Jerzego Popie?uszko.

Luty

Gorzkie ?ale
W lutym i marcu odby?y si? Gorzkie ?ale z kazaniem pasyjnym ,kt�re g?osi? ks. Dariusz Mazur -Ojciec Duchowny Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

Marzec

Rekolekcje Parafialne
W naszej parafii odby?y si? Rekolekcje Parafialne, kt�re poprowadzi? ks. dr. Wojciech Mueller, postulator procesu beatyfikacyjnego ks. Aleksandra Wo?nego.

Pomoc Psychologiczna
Zorganizowali?my bezp?atne porady psychologiczne dla naszych parafian.

Kustodia
Rodzina naszej parafii ufundowa?a now? kustodi? na du?? hosti? do przechowywania Naj?wi?tszego Sakramentu w tabernakulum. B?dziemy jej r�wnie? u?ywa? jako ma?? monstrancj? na niekt�re nabo?e?stwa.

Droga Krzy?owa
Pierwszy raz odby?a si? Mi?dzy- Parafialna Droga Krzy?owa kt�ra prowadzi?a nas do miejsca budowy kaplicy b?. Jerzego Popie?uszko .Rozpocz??a si? na placu przy �Remizie� nios?c Krzy? przeszli?my ulicami Stawna,Ogrodow?, Kolejow? i Zielarsk?.

Triduum Paschalne
Brali?my udzia? w obrz?dach Triduum Paschalnego. Adoracj? poprowadzi? nasz Zesp�? M?odzie?owy. Dzi?ki naszym parafianom zosta?y zbudowane i przygotowane kaplice adoracji, ufundowane pi?kne kwiaty, kt�rymi zosta? udekorowany oraz posprz?tany ko?ci�? .
Kwiecie?

?awki
17 kwietnia zosta?y przywiezione ?awki u?ywane w dobrym stanie z ko?cio?a w Kruszewie do naszego ko?cio?a. Zast?pi?y one siedzenia kinowe, kt�re zosta?y rozdane. Demonta? i zamontowanie ?awek by?y mo?liwe dzi?ki panom, kt�rzy zg?osili si? do pomocy oraz panu, kt�ry traktorem umo?liwi? transport.


Tymczasowa Kaplica
Po podziale parafii 25 kwietnia ks. Arcybiskup Stanis?aw G?decki odprawi? Msz? ?w. w tymczasowej kaplicy b?. Jerzego Popie?uszko na osiedlu Zielarskim ,oraz po?wi?ci? krzy? i plac pod budow?. Od tego czasu s? odprawiane regularnie Msze ?wi?te.

Grupa Ewangelizacyjna
Go?cili?my w naszej parafii Grup? Ewangelizacyjn?. Po Mszy ?wi?tej wieczornej obejrzeli?my film �Ja Jestem� nast?pnie uczestniczyli?my w modlitwie. Jest to wyj?tkowy film o Jezusie Chrystusie w pe?ni i prawdziwie obecnym w Eucharystii. Zdj?cia do tego filmu by?y robione na 5 kontynentach.

Maj

Bierzmowanie
W maju ks.bp.Zdzis?aw Fortuniak udzieli? sakramentu bierzmowania 41 kandydatom spo?r�d m?odzie?y naszej parafii.

I Komunia ?wi?ta
Do Pierwszej Komunii ?wi?tej przyst?pi?o 98 dzieci,w tym 6 do wczesnej Pierwszej Komunii ?wi?tej.

Chrzty
Zosta?o ochrzczonych 149 dzieci.

?luby
Przysi?g? ma??e?sk? wypowiedzia?o 18 ma??e?stw.

Pogrzeby
Po?egnali?my 24 naszych parafian.

Wsp�lnota Przymierza Mi?osierdzia
W naszym ko?ciele m?odzie? ze wsp�lnoty Przymierza Mi?osierdzia dzieli?a si? swoim do?wiadczeniem misyjnym,zbieraj?c ?rodki na kolejny wyjazd na misje do Ugandy.

Czerwiec

Wizyta Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu �Trzeci ?wiat i My�
Go?cili?my przedstawicieli Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu �Trzeci ?wiat i My�.Zajmuje si? ono pomoc? dla ubogich kraj�w z Po?udnia. Przedstawiciele zapoznali nas ze swoj? dzia?alno?ci? .W my?l ?w. Jana Paw?a II � Nie mo?emy by? szcz??liwi inaczej,jak tylko wszyscy razem ,nigdy za? jedni kosztem drugich�

Bo?e Cia?o
Po Mszy ?wi?tej w procesji Bo?ego Cia?a ulicami wsi przesz?y wsp�lnie dwie nasze Parafie .O?tarze przygotowa?y kobiety,m??czy?ni,m?odzie? oraz ministranci z rodzicami.

Koncert
W niedziele jak co roku odby? si? X Og�lnopolski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej.

Sierpie?

Pielgrzymka
W sierpniu z okazji 110 rocznicy urodzin ?w. Faustyny zorganizowali?my pielgrzymk? do miejsca narodzin i chrztu naszej ?w. Patronki.Po wizycie w G?ogowcu i ?widnicach Warckich odwiedzili?my r�wnie? Sanktuarium w Licheniu.

Plac Zabaw
W sierpniu zosta? po?wi?cony nowy plac zabaw dla dzieci przy ulicy Szkolnej .Plac ten wygrali w konkursie nasi mieszka?cy.

Wizyta Misjonarzy Oblat�w
Go?cili?my w naszym ko?ciele Misjonarzy Oblat�w Maryi Niepokalanej kt�rzy g?osili kazania i rozprowadzali kalendarze na 2016 rok.

Do?ynki
W sierpniu odprawiona zosta?a Msza ?wi?ta Do?ynkowa w podzi?kowaniu za udane ?niwa i w intencji rolnik�w i ich rodzin.

Wrzesie?

Pielgrzymka
Z Pielgrzymk? parafialn? odwiedzili?my Sanktuarium w ?agiewnikach,zwiedzili?my Krak�w oraz Cz?stochow?.

Po?wi?cenie figury ?w. Micha?a Archanio?a
W ?wi?to ?w. Archanio?�w Micha?a, Gabriela, Rafa?a na mszy ?wi?tej zosta?a po?wi?cona figura ?w. Micha?a Archanio?a, kt�ra zosta?a ofiarowana naszej parafii.

Pa?dziernik

Obraz ?w. J�zefa
W pa?dzierniku go?cili?my obraz ?w. J�zefa ,kt�ry peregrynuje po naszej Archidiecezji. Powitali?my obraz przy naszym ko?ciele uroczy?cie go wprowadzaj?c. Odm�wili?my wsp�lnie r�?aniec i zako?czyli?my Apelem Jasnog�rskim. W uroczysto?ciach pomagali stra?acy w asy?cie samochodu -kaplicy,s?u?ba liturgiczna,poczty sztandarowe,ch�r,zesp�? dzieci?cy,osoby nios?ce figur? M.B Fatimskiej i relikwie ?w. Faustyny ,dziewczynki sypi?ce kwiatki.

Odpust Parafialny ku czci ?wi?tej Faustyny naszej Patronki
4 pa?dziernika odby? si? w naszej parafii Odpust Parafialny ku czci ?w. Faustyny naszej Patronki. Na zako?czenie Mszy ?w. przesz?a procesja Eucharystyczna wok�? ko?cio?a. Uroczysto?? zako?czyli?my uczczeniem relikwii naszej ?w. Patronki. Przy wyj?ciu z ko?cio?a ka?dy otrzyma? s?odki upominek.

Listopad

Warsztaty
Klub Kreatywnych Matek zorganizowa? bezp?atne rodzinne warsztaty w salce na plebanii dla naszych parafian pod has?em �Moja przygoda z szyciem� i �?wi?teczne przygotowania�.


Dzie? Niepodleg?o?ci
Nasz parafialny Ch�r po Mszy ?wi?tej wykona? koncert po?wi?cony obchodom rocznicy Dnia Niepodleg?o?ci.

Inwestycje i ofiary
W prezencie dla ko?cio?a otrzymali?my now? poz?acan? monstrancj? oraz kustodi? do przechowywania Naj?wi?tszego Sakramentu. Poprzedni? podarowali?my nowej parafii .Zosta?y r�wnie? zamontowane dodatkowe nowe kolumny nag?o?nieniowe firmy Rduch 10 szt. oraz nowy wzmacniacz 400 watowy ,poprzedni r�wnie? zosta? ofiarowany dla nowej parafii.. Dodatkowo 4 mikrofony bezprzewodowe z nadajnikami.

Pomoc
Pomagali?my naszym potrzebuj?cym rodzinom naszej parafii zbieraj?c dla nich ?ywno?? przed Wielkanoc? i Bo?ym Narodzeniem, oraz artyku?y szkolne przed rozpocz?ciem nowego roku szkolnego. Brali?my udzia? w akcji pomocy dla Nepalu ,akcji �Opatrunek na ratunek�.Pomagali?my zebra? pieni?dze na bardzo drogie leki dla Mateusza chorego na nowotw�r z?o?liwy mi??nia pod ?opatkowego. Zbierali?my tak?e p?ody rolne i ogrodowe dla si�str Klarysek Kapucynek w Ostrowie Wielkopolskim, kt�re modl? si? za wszystkich naszych parafian.

Rok 2016

Stycze?

Spotkanie op?atkowe
Nowy rok tradycyjnie rozpocz?li?my od spotkania op?atkowego wszystkich grup duszpasterskich dzia?aj?cych w naszej parafii .By?y ?yczenia,wsp�lne ?amanie si? op?atkiem ,kawa,ciasto oraz ?piewanie kol?d

Jase?ka
6 stycznia w naszym ko?ciele odby?y si? �Jase?ka�zagrane przez naszych ma?ych parafian.

Koncert
W naszym ko?ciele go?ci? ch�r �Has?o� z Poznania,kt�ry ?piewa? najpi?kniejsze kol?dy.

Kol?da
W tym roku odwiedzili?my z wizyt? duszpastersk? naszych parafian ,kt�rzy sobie tego ?yczyli. By?a wsp�lna modlitwa,po?wi?cenie mieszkania,b?ogos?awie?stwo oraz ?yczliwa rozmowa.Kol?d? przyj??o 1040 rodzin naszej parafii.

Marzec

Droga Krzy?owa
Ulicami naszej parafii przesz?a mi?dzy-parafialna Droga Krzy?owa. Razem z ks. Proboszczem Rafa?em Grochowiakiem i wszystkimi parafianami uczestnicz?cymi rozpocz?li?my drog? nios?c Krzy? od kaplicy b? .Jerzego Popie?uszko ko?cz?c na placu przy Domu Kultury �Remiza�.

Rekolekcje
W naszej parafii uczestniczyli?my w jednodniowych rekolekcjach �M�j Anio? i ja…czyli jak zaprzyja?ni? si? ze swoim Anio?em Str�?em�Rekolekcje prowadzi?a Siostra Katarzyna ze zgromadzenia Si�str od Anio?�w.

Bierzmowanie
W uroczysto?? ?w. J�zefa Oblubie?ca w naszej parafii odby?o si? Bierzmowanie. Szafarzem sakramentu by? ks. bp. Zdzis?aw Fortuniak ,kt�ry udzieli? sakramentu bierzmowania 25 kandydatom spo?r�d m?odzie?y .

Wigilia Paschalna
W naszym ko?ciele podczas Triduum Paschalnego odby?a si? liturgia sprawowana w noc Zmartwychwstania Pa?skiego,kt�ra stanowi integraln? i najwa?niejsz? jego cz??? , dorocznej uroczysto?ci, w czasie kt�rej celebrujemy Misterium paschalne.

Kwiecie?

Koncert
Z okazji ?wi?ta Mi?osierdzia odby? si? w naszym ko?ciele koncert Muzyk�w Orkiestry Polskiego Radia Amadeus.

Maj

Obraz ?w. J�zefa

Dla naszego ko?cio?a zosta? ufundowany obraz ?w. J�zefa. Fundatork? jest nasza najstarsza parafianka pani Regina Gw�?d?. Pani Regina lat 95 zawar?a zwi?zek ma??e?ski w1940 roku w?a?nie przed tym obrazem w Sanktuarium w Kaliszu i funduje obraz w podzi?kowaniu za wszystkie ?aski otrzymane od Pana Boga. Obraz na wz�r obrazu z Sanktuarium ?w. J�zefa w Kaliszu namalowa? artysta malarz Andrzej Hamera, r�wnie? nasz parafianin. Uroczyste po?wi?cenie obrazu odby?o si? 5 maja 2016r. w Kaliszu, gdzie udali?my si? z pielgrzymk? .


Nabo?e?stwo Fatimskie
W maju uczestniczyli?my w Nabo?e?stwie Fatimskim.

I Komunia ?wi?ta

Do I komunii ?wi?tej w naszej parafii przyst?pi?o 112 dzieci.

Chrzty

Zosta?o ochrzczonych 166 dzieci.
?luby
Przysi?g? ma??e?sk? zawar?o 18 ma??e?stw.

Pogrzeby
Po?egnali?my 19 naszych parafian.
Czerwiec

Koncert
W naszym ko?ciele odby? si? koncert w ramach XI Og�lnopolskiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej .


Przymierze Mi?osierdzia
W naszej parafii go?cili?my grup? misyjn? �Przymierze Mi?osierdzia�.Grupa ta opowiada?a o celach swoich misji a po Mszach ?wi?tych zbiera?a ofiary na wyjazd na misje.
Lipiec
Katechezy przedma??e?skie
W lipcu w naszym ko?ciele odby? si? cykl katechez przedma??e?skich .Podczas prelekcji zosta?y om�wione najistotniejsze zagadnienia ?ycia ma??e?skiego.

Sierpie?

Do?ynki
27 sierpnia na Mszy ?wi?tej Do?ynkowej dzi?kowali?my za zebrane plony i modlili?my si? w intencji rolnik�w i ich rodzin.

Pa?dziernik

Rekolekcje o Mi?osierdziu Bo?ym
W niedziel? 2 pa?dziernika rozpocz?li?my Rekolekcje o Mi?osierdziu Bo?ym, jako przygotowanie do odpustu parafialnego. Rekolekcje wyg?osi? ks. Grzegorz M?czka z diec. Kaliskiej. Po wieczornej Mszy ?wi?tej odm�wili?my wsp�ln? modlitw? wielbienia. Modlitwie towarzyszy? zesp�? muzyczny z Kalisza.

Odpust Parafialny ku czci ?wi?tej Faustyny naszej Patronki
5 pa?dziernika odby? si? w naszej parafii Odpust Parafialny ku czci ?w. Faustyny naszej Patronki. Msz? celebrowa? ks. Grzegorz M?czka .Na zako?czenie Mszy ?w. przesz?a procesja Eucharystyczna wok�? ko?cio?a. Uroczysto?? zako?czyli?my uczczeniem relikwii naszej ?w. Patronki. Przy wyj?ciu z ko?cio?a ka?dy otrzyma? s?odki upominek.

Pielgrzymka

Przemierzaj?c Ziemi? ?wi?t? w?drowali?my ?ladami Jezusa. Stali?my w Betlejemskiej Grocie Narodzenia,chodzili?my ,p?ywali?my i je?dzili?my tam gdzie On przebywa? przez ca?e swoje ?ycie, w trakcie jego nauki w Galilei i w Jerozolimie. Odprawili?my Drog? Krzy?ow? .W wodach Jordanu odnowili?my swoje przyrzeczenia chrzcielne. Codziennie uczestniczyli?my w Mszach ?wi?tych odprawianych w cudownych miejscach w kt�rych ofiarowali?my r�wnie? modlitw? za naszych Parafian .Pielgrzymka ta by?a cudown? katechez? kt�ra wpisa?a si? w nasze ca?e ?ycie. Ka?da czytana Ewangelia podczas Mszy ?wi?tej b?dzie niezapomnianym powrotem do miejsc kt�re nawiedzili?my .

Listopad

Koncert
W naszym ko?ciele odby? si? koncert, kt�ry zorganizowa?o Stowarzyszenie im.Jadwigi Kaliszewskiej.

?wi?to Niepodleg?o?ci


Z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci po Mszy ?wi?tej Wieczornic? poprowadzili Harcerze z Czternastego Szczepu Harcerskiego �Czternastka�, kt�rzy od pewnego czasu dzia?aj? w Plewiskach i stawiaj? sobie za cel upami?tnienie Polskich Bohater�w i przygotowuj? wyst?py artystyczne zwi?zane z Polsk? histori? .

Grudzie?

Warsztaty plastyczne
W grudniu odby?y si? warsztaty plastyczne dla dzieci na probostwie. Dzieci wykona?y pi?kne choinki oraz z?ote anio?ki


Po?wi?cenie samochodu dla Stra?y Po?arnej
W grudniu zosta? po?wi?cony samoch�d, kt�ry otrzyma?a nasza Stra? po?arna w Plewiskach.

Obraz ?wi?tej Rity
Dla naszej parafii zosta? ufundowany obraz ?wi?tej Rity .?wi?ta Rita�niew?tpliwie by?a osob? godn? podziwu, gdy? do?wiadczywszy r�?nych sytuacji ?yciowych potrafi?a stawi? im czo?a w duchu pokory i mi?o?ci. Wsz?dzie stara?a si? wprowadza? pok�j, stawa?a si? lekarstwem dla zwa?nionych i sk?�conych.

Roraty, ubieranie ko?cielnej choinki

Przez ca?e roraty dzieci przynosi?y do ko?cio?a roratnie serduszka z dobrymi uczynkami,kt�re zrobi?y w ci?gu dnia .Po zako?czeniu Mszy ?wi?tej odby?o si? losowanie i dzieci mog?y zabra? figurki Matki Bo?ej by w domu zm�wi? wsp�ln? modlitw? wraz z rodzin?. W ostatni dzie? rorat dzieci ubra?y nasz? ko?cieln? choinki roratnimi serduszkami .

Pomoc
Przez 2016 rok brali?my udzia? w akcjach pomocy dla poszkodowanych w wojnie na Ukrainie,Charytatywna Tytka i Wigilijne Dzie?o Pomocy Dzieciom. Zbierali?my r�wnie? p?ody rolne dla si�str Klarysek Kapucynek w Ostrowie Wielkopolskim kt�re modl? si? za nasz? ca?? parafi?.
Rok 2017

Stycze?

Spotkanie op?atkowe

?eby pozna? Jezusa trzeba ruszy? si? z miejsca i szuka? ludzi, w kt�rych On mieszka. Tak pisa? Ks. Jan Twardowski.

Nasze spotkanie op?atkowe to potwierdzi?o. Po ca?ym roku przygotowa? , wzajemnej pomocy w naszej parafii ,zebrali?my si? wsp�lnie by w rado?ci podzieli? si? op?atkiem ,za?piewa? kol?dy i zje?? pyszne s?odko?ci.


Koncert

W naszym ko?ciele odby? si? koncert w wykonaniu naszego ch�ru ,kt�ry za?piewa? najpi?kniejsze kol?dy.Luty

Inwestycje
W lutym zosta?o zamontowane ogrzewanie ?awkowe w naszym ko?ciele oraz zosta? ocieplony Dom Parafialny.Marzec

Sadzenie drzew
Posadzenie drzewa to pozostawienie po sobie trwa?ego ?ladu upami?tnienia cz?owieka. Zbieraj?c si? wsp�lnie przy ko?ciele , razem wsp�lnie sadz?c drzewka pozostawili?my ten ?lad .

Rekolekcje parafialne

Z rekolekcji parafialnych……
I chodzi o to by?my us?yszeli w swoim sercu ,,Jezus chce mnie ze sob? wzi?? ,Jezus mnie wybiera”.Wtedy p�j?cie za Nim to ju? nie jest obowi?zek ale przywilej ,kt�ry otwiera przed nami wspania?e perspektywy-Jego mi?o?? i przyja??!
W naszej parafii odby?y si? rekolekcje parafialne kt�re poprowadzi? ks. Pawe? Cholewa Pallotyn .

Duchowa Adopcja Dziecka Pocz?tego

Obchody Dnia ?wi?to?ci ?ycia odby?y si? 25 marca w Uroczysto?? Zwiastowania Pa?skiego.
Na Mszy ?wi?tej o godz. 10:00 z?o?one zosta?o przyrzeczenie adopcyjne czyli Duchow? Adopcj? Dziecka Pocz?tego,kt�ra jest wyra?ona modlitw? jednej osoby o ocalenie ?ycia dziecka wybranego przez Boga Dawc? ?ycia. Trwa przez 9 miesi?cy,okres wzrostu dziecka w ?onie matki .Na koniec liturgii nast?pi?o specjalne b?ogos?awie?stwo kobiet w ci??y.
W ko?ciele zosta?a wy?o?ona Ksi?ga Pami?tkowa, do kt�rej wpisali si? Ci wszyscy ch?tni, kt�rzy podj?li si? Duchowej Adopcji Dziecka Pocz?tego.

Droga Krzy?owa

Panie Jezu Chryste Odkupicielu, oto jestem!(…)Chc? pod??a? Twoimi ?ladami z pewno?ci?, ?e wszystko mog? w Tym, kt�ry mnie umacnia i ?e je?li B�g z nami, kt�? przeciwko nam?…….
Ulicami naszej parafii przesz?a mi?dzy-parafialna Droga Krzy?owa .

Kwiecień

12 rocznica ?mierci ?w. Jana Paw?a II W niedziel? 2 kwietnia min??a 12 rocznica ?mierci ?w. Jana Paw?a II. Spotkali?my si? wszyscy wsp�lnie z obu parafii na skwerze przy jego pomniku, w godzinie jego ?mierci o 21:37. Dzi?kuj?c Bogu za dar jego ?wi?tego ?ycia ,modlili?my si? w intencji naszej Ojczyzny.